Persberichten

Persbericht: AES breidt energieopslag uit naar Nederland

AES breidt energieopslag uit naar Nederland

Eerste grootschalige energieopslag van AES op het Europese vasteland

Amsterdam, 1 mei 2015 – AES Europe heeft vandaag haar plannen aangekondigd voor de bouw van een 10 MW energieopslag in Nederland, gebaseerd op batterijen. Deze opslag zal 20 MW aan flexibel inzetbare capaciteit toevoegen aan het elektriciteitsnet. Het AES project in Nederland betekent de eerste stap van het door AES ontwikkelde AdvancionTM-systeem op het vasteland van Europa. Het zal vanuit Zeeland in het net van regionaal netbeheerder DELTA Netwerkgroep het elektriciteitsnet ondersteunen door levering van snel inzetbaar regelvermogen aan landelijk netbeheerder TenneT. Dit project zal de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verbeteren, de kosten verlagen en daarnaast het vermogen om hernieuwbare energie te integreren vergroten. Andere projectplannen van AES in Europa zijn onder meer een serie opslagsystemen met een totaal vermogen van 100 MW bij haar energiecentrale Kilroot in Noord-Ierland, waarvan op dit moment de eerste 10 MW gerealiseerd wordt. Vergelijkbaar met Nederland is hier het doel om het elektriciteitsnet van SONI, de netbeheerder van Noord-Ierland, flexibeler en goedkoper te maken voor klanten.

“We zijn erg tevreden met deze ontwikkeling”, aldus Ben Voorhorst, COO van TenneT. “Wij zijn van mening dat opslag, die voor extra flexibiliteit zorgt, een belangrijke stap is in de transitie naar een duurzame energievoorziening. We kijken uit naar de deelname van AES aan de markt voor frequentie balancering .”

"Energieopslag is aantrekkelijk, omdat het op een unieke en kosteneffectieve manier een groot aantal uitdagingen op het net oplost", aldus Julian Nebreda, President bij AES Europe. "We zien dat deze technologie in Europa in populariteit toeneemt en gezien wordt als een slimme manier om hernieuwbare energie te beheren en om op betaalbare wijze vraag en aanbod te reguleren."

Het Advancion systeem van AES zorgt naast een ongeëvenaarde operationele flexibiliteit tegelijkertijd voor een verlaging van de systeemkosten en uitstoot. Het project gaat naar verwachting later dit jaar commercieel van start. De Advancion-oplossing is in lijn met de onlangs uitgebrachte Routekaart Energieopslag in Nederland, ontwikkeld door DNV GL in samenwerking met de TU Delft en Berenschot en faciliteert de introductie van hernieuwbare energiebronnen met energieopslag. Deze routekaart beschouwt energieopslag als een belangrijk onderdeel van de oplossing om de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland, richting 2030, te moderniseren.

"Een van de belangrijkste veranderingen voor het elektriciteitsnet is de toenemende rol van zon en wind. Energieopslag is een integraal onderdeel geworden van de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het net", aldus Petra de Boer, opslagexpert bij DNV GL – Energy. "In onze routekaart bevelen we acties aan die nodig zijn voor meer flexibiliteit in het energienet, zoals energieopslag. Het is goed om te zien dat toonaangevende bedrijven als AES energieopslag in Nederland op grotere schaal introduceren. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die dit soort projecten met zich meebrengen voor het moderniseren van de energie-infrastructuur voor de toekomst, met de allernieuwste technieken."

Dit project in Nederland laat zien dat AES haar positie in deze branche significant aan het versterken is. Het bedrijf heeft onlangs een deel van de energie-opslagplannen voor 2015 onthuld, met meer dan 500 MW aan opslag die in 2015 in gebruik, in aanleg of in de laatste fase van ontwikkeling is, in de VS, Zuid-Amerika en Europa.

AES Advancion bevat geprekwalificeerde batterijtechnologie van de beste leveranciers. Het is een combinatie van ruim zeven jaar commerciële ervaring in de geavanceerde energieopslag en ruim dertig jaar ervaring in nutsvoorzieningen over de hele wereld. Advancion is altijd beschikbaar, verbruikt geen brandstof en is eenvoudig uit te breiden, waardoor het ook in de energiebehoeften van de toekomst kan voorzien.

"We zijn blij dat we voorop lopen in deze nettransformatie en trots om met progressieve netwerkbeheerders als TenneT en DELTA te mogen werken. Daardoor kunnen we grootschalige opslag voor de energiesector introduceren op het Europese vasteland", aldus Steve Corwell, Vice President bij AES Europe.

AES heeft in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika momenteel 172 MW aan grootschalige flexibel inzetbare energieopslag in bedrijf. In Nederland exploiteert AES momenteel 460 MW aan traditionele opwek.

Over AES Energy Storage Solutions

AES is een marktleider in commerciële energieopslag. Het stelt nutsbedrijven, energiemarkten en duurzame ontwikkelaars in staat om projecten van concept tot exploitatie te beheren met een oplossing die zijn werking op de markt heeft bewezen. AdvancionTM, de oplossing van het bedrijf voor energieopslag, haalt meer uit de bestaande energie-infrastructuur, verbetert de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het energienet en geeft klanten een volledig alternatief voor traditionele piekcentrales. AES introduceerde in 2008 de eerste geavanceerde energieopslag voor de commerciële energiemarkt en exploiteert op dit moment het grootste aantal opslag- en aanverwante systemen. Het bedrijf werkt samen met nutsbedrijven en andere klanten aan manieren om geavanceerde opslag over de hele wereld nog nuttiger te maken. Bezoek voor meer informatie www.aesenergystorage.com of @aes_es op Twitter.

Over AES

De AES Corporation (NYSE:AES) is een internationaal energiebedrijf met Fortune 200-notering. We bieden betaalbare, duurzame energie aan in 18 landen, via een portfolio van distributiebedrijven en faciliteiten voor opwek en distributie vanconventionele- en hernieuwbare energie. Onze 18.500 mensen streven naar operationele topkwaliteit en naar het voorzien in de veranderende energiebehoefte in de wereld. In 2014 hadden we een omzet van $ 17 miljard en in totaal voor $ 39 miljard aan bezittingen. Bezoek voor meer informatie www.aes.com. Volg AES op Twitter: @TheAESCorp.

Safe Harbor-verklaring

Dit document bevat toekomstverwachtingen binnen het kader van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. Dergelijke toekomstverwachtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verwachtingen met betrekking tot toekomstige inkomsten, groei en financiële en operationele prestaties. Toekomstverwachtingen zijn niet bedoeld als garantie voor toekomstige resultaten, maar vormen de basis voor AES’ huidige verwachtingen, gebaseerd op redelijke veronderstellingen. De financiële prognoses zijn gebaseerd op bepaalde materiële veronderstellingen. Deze veronderstellingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onze accurate voorspellingen van toekomstige rentevoeten, grondstoffenprijzen en internationale schommelingen van munteenheden, aanhoudende normale operationele prestatieniveaus, een aanhoudende hoeveelheid elektriciteit bij onze distributiebedrijven, continue operationele prestaties bij onze energieproducenten, in overeenstemming met historische niveaus, de resultaten van geplande productiviteitsverbeteringen, stijgende groei-investeringen op genormaliseerde investeringsniveaus en een rentabiliteitsniveau dat consistent blijft met eerdere ervaringen.

De daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de verwachte resultaten in onze toekomstverwachtingen, als gevolg van risico’s, onzekerheden en andere factoren. Belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de werkelijke resultaten worden besproken in AES’ deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"), inclusief, maar niet beperkt tot, de risico’s die worden besproken onder Item 1A, "Risk Factors" en Item 7: Management’s Discussion & Analysis in het AES-jaarrapport van 2014 op Form 10-K en in daaropvolgende rapporten die zijn gedeponeerd bij de SEC. Lezers wordt aangeraden om de deponeringen van AES te lezen om meer informatie in te winnen over de risicofactoren bij de bedrijfsactiviteiten van AES. AES verplicht zich niet tot het bijwerken of herzien van toekomstverwachtingen bij nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere oorzaken.

Iedere aandeelhouder die een exemplaar van het jaarrapport van het bedrijf voor 2014 wil ontvangen via Form 10-K, bij de SEC gedateerd op of rond 25 februari 2015, kan kosteloos een exemplaar (exclusief juridische bewijsstukken) opvragen via een verzoek aan het Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203, United States. Juridische bewijsstukken kunnen ook worden opgevraagd, maar hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht die gelijk zijn aan de reproductiekosten hiervan. Een exemplaar van Form 10-K is verkrijgbaar via de website van het bedrijf: www.aes.com.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een interview kunt u contact opnemen met:

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

T: +31 (0)20 530 4333

E: sophia.heemskerk

Advertisements