Persberichten

Persbericht: AES start bouw van zijn eerste op batterijen gebaseerde energieopslag in Europa

AES start bouw van zijn eerste op batterijen gebaseerde energieopslag in Europa

Nieuwe opslag wordt eind 2015 in gebruik genomen

Vlissingen, Nederland, 14 juli 2015 – AES startte gisteren de bouw van zijn eerste energieopslag in Europa, gebaseerd op batterijen. De Nederlandse AdvancionTM Energy Storage Array biedt 10 MW aan onderling verbonden energieopslag. Deze opslag zal 20 MW aan flexibel inzetbare capaciteit toevoegen aan het elektriciteitsnet en wordt naar verwachting eind 2015 in gebruik genomen.

De Advancion array levert snel inzetbaar regelvermogen vanuit Nederland en zorgt hierdoor voor een betere balans in vraag en aanbod. Het ondersteunt het Europese elektriciteitsnet via netbeheerder TenneT. De Advancion array zal de Europese energievoorziening versterken, een efficiëntere afbouw van bestaande energiecentrales mogelijk maken en de mogelijkheden voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in Europa verbeteren.

“We zijn erg enthousiast dat we in Nederland ons eerste energieopslagproject op het Europese vasteland kunnen realiseren en daarmee het elektriciteitsnet nog betrouwbaarder, flexibeler en efficiënter maken,” aldus Julian Nebreda, President van de Strategic Business Unit Europa bij AES. “Nederland staat bekend als een leider als het gaat om de meest innovatieve energieoplossingen en we kijken ernaar uit om deze trend te ondersteunen met onze Advancion Energy Storage Array.”

“Van snelle energieopslag is aangetoond dat het op een efficiëntere manier zorgt voor een balans in vraag en aanbod dan traditionele energiecentrales. Daarnaast wordt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd,” aldus Steve Corwell, Vice President AES Europa. “We zijn trots dat we Nederland een zeer kosteneffectieve en geavanceerde oplossing kunnen bieden om cruciale uitdagingen voor het net op te lossen en te helpen bij de transitie naar een moderner energienet.”

AES Advancion bevat geprekwalificeerde batterijtechnologie van de beste leveranciers. Het is een combinatie van acht jaar commerciële ervaring in de geavanceerde energieopslag en ruim dertig jaar ervaring met het leveren van diensten aan nutsvoorzieningen over de hele wereld. Advancion is altijd beschikbaar, verbruikt geen brandstof en is eenvoudig uit te breiden, waardoor het ook in de energiebehoeften van de toekomst kan voorzien.

AES heeft in de Verenigde Staten en Chili momenteel 86 MW aan energieopslag gebaseerd op batterijen, dit staat gelijk aan 172 MW flexibele capaciteit voor commercieel gebruik. Andere projectplannen van AES in Europa zijn onder meer een serie opslagsystemen met een totaal vermogen van 100 MW bij haar energiecentrale Kilroot in Noord-Ierland, waarvan naar verwachting dit jaar 10 MW gerealiseerd wordt. In Nederland exploiteert AES momenteel 630 MW aan traditionele energieopwekking.

Download het beeldmateriaal via de volgende link: http://we.tl/CdtdmAlc0u

Over AES Energy Storage Solutions

AES is een marktleider in commerciële energieopslag. Het stelt nutsbedrijven, energiemarkten en duurzame ontwikkelaars in staat om projecten van concept tot exploitatie te beheren met een oplossing die zijn werking op de markt heeft bewezen. AdvancionTM, de oplossing van het bedrijf voor energieopslag, haalt meer uit de bestaande energie-infrastructuur, verbetert de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het energienet en geeft klanten een volledig alternatief voor traditionele piekcentrales. AES introduceerde in 2008 de eerste geavanceerde energieopslag voor de commerciële energiemarkt en exploiteert op dit moment het grootste aantal opslag- en aanverwante systemen. Het bedrijf werkt samen met nutsbedrijven en andere klanten aan manieren om geavanceerde opslag over de hele wereld nog nuttiger te maken. Bezoek voor meer informatie www.aesenergystorage.com of @aes_es op Twitter.

Over AES

De AES Corporation (NYSE:AES) is een internationaal energiebedrijf met Fortune 200-notering. We bieden betaalbare, duurzame energie aan in 18 landen, via een portfolio van distributiebedrijven en faciliteiten voor opwek en distributie vanconventionele- en hernieuwbare energie. Onze 18.500 mensen streven naar operationele topkwaliteit en naar het voorzien in de veranderende energiebehoefte in de wereld. In 2014 hadden we een omzet van $ 17 miljard en in totaal voor $ 39 miljard aan bezittingen. Bezoek voor meer informatie www.aes.com. Volg AES op Twitter: @TheAESCorp.

Safe Harbor-verklaring

Dit document bevat toekomstverwachtingen binnen het kader van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. Dergelijke toekomstverwachtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verwachtingen met betrekking tot toekomstige inkomsten, groei en financiële en operationele prestaties. Toekomstverwachtingen zijn niet bedoeld als garantie voor toekomstige resultaten, maar vormen de basis voor AES’ huidige verwachtingen, gebaseerd op redelijke veronderstellingen. De financiële prognoses zijn gebaseerd op bepaalde materiële veronderstellingen. Deze veronderstellingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onze accurate voorspellingen van toekomstige rentevoeten, grondstoffenprijzen en internationale schommelingen van munteenheden, aanhoudende normale operationele prestatieniveaus, een aanhoudende hoeveelheid elektriciteit bij onze distributiebedrijven, continue operationele prestaties bij onze energieproducenten, in overeenstemming met historische niveaus, de resultaten van geplande productiviteitsverbeteringen, stijgende groei-investeringen op genormaliseerde investeringsniveaus en een rentabiliteitsniveau dat consistent blijft met eerdere ervaringen.

De daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de verwachte resultaten in onze toekomstverwachtingen, als gevolg van risico’s, onzekerheden en andere factoren. Belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de werkelijke resultaten worden besproken in AES’ deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"), inclusief, maar niet beperkt tot, de risico’s die worden besproken onder Item 1A, "Risk Factors" en Item 7: Management’s Discussion & Analysis in het AES-jaarrapport van 2014 op Form 10-K en in daaropvolgende rapporten die zijn gedeponeerd bij de SEC. Lezers wordt aangeraden om de deponeringen van AES te lezen om meer informatie in te winnen over de risicofactoren bij de bedrijfsactiviteiten van AES. AES verplicht zich niet tot het bijwerken of herzien van toekomstverwachtingen bij nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere oorzaken.

Iedere aandeelhouder die een exemplaar van het jaarrapport van het bedrijf voor 2014 wil ontvangen via Form 10-K, bij de SEC gedateerd op of rond 25 februari 2015, kan kosteloos een exemplaar (exclusief juridische bewijsstukken) opvragen via een verzoek aan het Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203, United States. Juridische bewijsstukken kunnen ook worden opgevraagd, maar hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht die gelijk zijn aan de reproductiekosten hiervan. Een exemplaar van Form 10-K is verkrijgbaar via de website van het bedrijf: www.aes.com.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een interview kunt u contact opnemen met:

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

T: +31 (0)20 530 4333

E: sophia.heemskerk

Advertisements