Persberichten

Persbericht: Threat intelligence service AutoFocus van Palo Alto Networks nu wereldwijd beschikbaar / Press release: Palo Alto Networks AutoFocus threat intelligence service now globally available

Note aux rdacteurs: Voir communiqu en anglais ci-dessous

Threat intelligence service AutoFocus van Palo Alto Networks

nu wereldwijd beschikbaar

Dienst helpt organisaties bij het identificeren en voorkomen van gerichte cyberaanvallen

Amsterdam, 29 september 2015 Palo Alto Networks (NYSE: PANW), de aanbieder van next-generation security, heeft vandaag de wereldwijde beschikbaarheid aangekondigd van AutoFocus, een nieuwe clouddienst voor threat intelligence. De service verzorgt geprioritiseerde, bruikbare cyberthreat intelligence en geeft organisaties een duidelijke voorsprong in de strijd tegen cyberbedreigingen.

AutoFocus geeft securityteams de benodigde middelen om hun organisaties te beschermen tegen unieke en gerichte aanvallen. De service, die in april 2015 voor het eerst beschikbaar kwam als een dienst met ‘community access’, biedt gebruikers shared intelligence, analytics en de vereiste context om te kunnen zien welke aanvallen een onmiddellijke reactie vragen. Ook geeft de service de mogelijkheid om maatregelen te nemen op basis van threat indicators en toekomstige aanvallen te voorkomen.

De deelnemers aan het ‘community access’-programma hebben niet alleen meegeholpen aan de continue ontwikkeling van AutoFocus, maar waren ook enthousiast over de waardevolle voordelen van de service, zoals:

priority-alerts waarmee gerichte, geavanceerde aanvallen kunnen worden gedentificeerd en meteen worden aangepakt;

een bruikbare context rondom aanvallen, aanvallers en campagnes om beter inzicht te krijgen in hoe bedreigingen bij bepaalde campagnes passen of hoe ze bepaalde branches als doelwit hebben;

een genformeerde, proactieve security response om aanvallen die zich op hun organisatie richten in te perken en te voorkomen.

De clouddienst correleert gegevens uit de threat intelligence-cloud van Palo Alto Networks en maakt deze bruikbaar. De gegevens zijn onder meer afkomstig van de ruim 7.000 gebruikers van WildFire, expertise van het Unit 42 hreat research team en alle andere gebruikers van AutoFocus. Samen kunnen al deze organisaties veiliger worden gemaakt door het bouwen van een community met wereldwijd gedeelde kennis.

CITATEN

"Met AutoFocus kunnen we gerichte cyberaanvallen op onze organisatie voorkomen. We kunnen onmiddellijk zien met welke bedreigingen wij te maken hebben, welke bedreigingen anderen in onze branche krijgen, en gerelateerde aanvallen vinden. Dit soort bruikbare informatie geeft ons de mogelijkheid om nieuwe security controls op te bouwen op basis van onze analyses, en toekomstige aanvallen proactief te voorkomen."

– Tom Jenkins, IT security analyst, Hudsons Bay Company

"Met AutoFocus is Palo Alto Networks threat intelligence op een andere manier gaan benaderen. De meeste tools voegen steeds meer data toe aan de lange lijst waar mijn security operations-team elke dag mee moet werken, maar met AutoFocus hebben we daar snel de meest essentile, en mogelijk gevaarlijke, aanvallen uit kunnen halen, zodat we er meteen op konden reageren.

– Michael Aque, network engineer, Grove City College

"Onze deelname aan het AutoFocus programma heeft ons laten zien dat Palo Alto Networks serieus is met betrekking tot het aanbieden van bruikbare intelligence voor organisaties die hun beveiligingsproducten gebruiken. Met de informatie uit AutoFocus kunnen we onze eigen beveiliging met een veelvoud verbeteren, dankzij de inspanningen van andere klanten en van de threat researchers van Palo Alto Networks. Op die manier krijgen we een context bij de security events en de incidenten die onze security controls opsporen."

– Christopher Yates, network security architect, Integris Health, Inc.

Prijzen en beschikbaarheid

AutoFocus wordt aangeboden als per-seat jaarabonnement en is nu wereldwijd verkrijgbaar via de geautoriseerde channel partners van Palo Alto Networks.

Bezoek voor meer informatie over AutoFocus: www.paloaltonetworks.com/autofocus.

Over Palo Alto Networks

Palo Alto Networks is de aanbieder van next-generation security. Het bedrijf loopt voorop in het nieuwe tijdperk van cyber security, door op een veilige manier applicaties mogelijk te maken en cyberbreaches te voorkomen voor duizenden organisaties over de hele wereld. Dankzij het baanbrekende beveiligingsplatform dat gebouwd is door middel van een innovatieve aanpak en met zeer gedifferentieerde mogelijkheden voor cyberthreat preventie, zorgt Palo Alto Networks voor een superieure beveiliging van legacy systemen of point producten. Dit maakt een veilige dagelijkse gang van zaken mogelijk waardoor waardevolle eigendommen beschermd worden. Kijk voor meer informatie op www.paloaltonetworks.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Text100 Global Communications

Michelle Nguyen

T. 020 530 4335

E. michelle.nguyen

Volg ons op Twitter: twitter.com/text100benelux

Indien u geen persberichten van Text100 meer wenst te ontvangen in de toekomst, kunt u een e-mail sturen aan unsubscribe.

Palo Alto Networks AutoFocus threat intelligence service now globally available

Helps Organizations Identify and Prevent Targeted Cyberattacks

Amsterdam, September 29, 2015 Palo Alto Networks (NYSE: PANW), the next-generation security company, today announced general availability of AutoFocus, a new threat intelligence cloud service that provides prioritized, actionable cyberthreat intelligence and gives organizations a clear advantage in the battle against cyberthreats.

AutoFocus empowers security teams to protect their organizations from unique and targeted attacks. The service, initially made available in April 2015 as a community access offering, provides users with the shared intelligence, analytics, and context required to understand which attacks require immediate response, as well as the ability to make threat indicators actionable and prevent future attacks.

In addition to helping shape its continued development, participants in the community access program applauded the valuable benefits they found using the AutoFocusservice, including:

Priority alerts to help identify and immediately address targeted advanced attacks;

Actionable context around attacks, adversaries, and campaigns to better understand how threats fit into campaigns or target specific industries; and

Informed proactive security response to mitigate and prevent attacks facing their organization.

The cloud service correlates and makes data actionable from the Palo Alto Networks threat intelligence cloud, including data from the more than 7,000 subscribers to the WildFire service, expertise from the Unit 42 threat research team, and all other users of the AutoFocusservice. Together, all organizations can be made safer by building this community of globally shared intelligence.

QUOTES

AutoFocus empowers our ability to prevent targeted cyberattacks against our organization. We can immediately understand the threats we are facing, those against our industry peers, and find related attacks. This type of actionable information allows us to build new security controls from our analysis, and proactively prevent future attacks.

– Tom Jenkins, IT security analyst, Hudsons Bay Company

With AutoFocus, Palo Alto Networks took a different approach to threat intelligence. Most tools add more data to the long list my security operations team needs to deal with each day, but AutoFocus allowed us to quickly separate the most critical, and potentially damaging, attacks for immediate response.

– Michael Aque, network engineer, Grove City College

Our participation in the AutoFocus program has shown us that Palo Alto Networks is serious about providing actionable intelligence to organizations that use their security products. The information exposed through AutoFocus helps us multiply our own efforts with the efforts of other customers and Palo Alto Networks threat researchers to gain context for the security events and incidents seen by our security controls."

– Christopher Yates, network security architect, Integris Health, Inc.

Pricing and Availability

AutoFocus, which is sold as a per-seat annual subscription, is now available globally through authorized channel partners of Palo Alto Networks.

For more information about AutoFocus, visit: https://www.paloaltonetworks.com/autofocus.

About Palo Alto Networks

Palo Alto Networks is the next-generation security company, leading a new era in cybersecurity by safely enabling applications and preventing cyber breaches for tens of thousands of organizations worldwide. Built with an innovative approach and highly differentiated cyberthreat prevention capabilities, our game-changing security platform delivers security far superior to legacy or point products, safely enables daily business operations, and protects an organizations most valuable assets. Find out more at www.paloaltonetworks.com.

Palo Alto Networks and the Palo Alto Networks logo are trademarks of Palo Alto Networks, Inc. in the United States and in jurisdictions throughout the world. All other trademarks, trade names or service marks used or mentioned herein belong to their respective owners.

For more information, please contact:

Text100 Global Communications

Michelle Nguyen

T. 020 530 4335

E. michelle.nguyen

Follow us on Twitter: twitter.com/text100benelux

If you no longer wish to receive press releases from Text100 please send an e-mail to: unsubscribe.

Advertisements