Persberichten

Persbericht: Trustwave en Palo Alto Networks gaan wereldwijde samenwerking aan rondom managed security services / Press release: Trustwave and Palo Alto Networks Forge Global Managed Security Services Pact

Note aux rédacteurs: Voir communiqué en anglais ci-dessous

Trustwave en Palo Alto Networks gaan wereldwijde samenwerking aan rondom managed security services

Samenwerking breidt managed security services van Trustwave uit naar Palo Alto Networks

Amsterdam, 30 september 2015 – Trustwave®, de managed security services divisie van Singapore Telecommunications Limited (Singtel), en Palo Alto Networks® (NYSE: PANW) kondigen vandaag een strategische samenwerking aan die de nieuwste managed security services beschikbaar maakt voor multinationals en overheden wereldwijd.

De overeenkomst houdt in dat Trustwave wereldwijd lid is geworden van het NextWave-partnerprogramma van Palo Alto Networks en managed security services gaat bieden voor het Palo Alto Networks-securityplatform. De samenwerking breidt de Managed Security Service van Trustwave uit naar Palo Alto Networks-apparaten zodat deze de bedrijven de nieuwste security technologie bieden. Bedrijven kunnen zo de buitengrenzen van hun netwerk verdedigen zonder dat zij de apparaten zelf hoeven te beheren en monitoren.

Trustwave is ook van plan om WildFire, de clouddienst van Palo Alto Networks voor malware-analyse en -preventie, te gebruiken om haar eigen threat management- en intelligence-diensten te verbeteren. Er zijn onder meer plannen om WildFire te integreren in een groot aantal bestaande Trustwave-producten en om WildFire als managed service aan te gaan bieden aan Trustwave-klanten. Het aanbieden van WildFire aan Trustwave-klanten biedt een extra sterke laag van managed detectie en preventie mogelijkheden tegen de nieuwste cyberaanvallen.

"Met klanten in 96 landen, security operations centers over de hele wereld en veel ervaring in het beheren van de beveiliging van grote en geografisch verspreide ondernemingen zorgt Trustwave als belangrijke managed security services-partner van Palo Alto Networks voor een echt internationaal perspectief", aldus Robert McCullen, Chief Executive Officer en President van Trustwave. "De samenwerking met Palo Alto Networks biedt een nieuw niveau van beveiliging aan bedrijven en overheden die behoefte hebben aan geavanceerde beveiliging als een managed service."

"We zijn erg blij dat Trustwave zich aansluit bij de Singtel Group en dat zij onze klanten innovatieve, geavanceerde beveiliging als wereldwijde managed security service bieden", aldus Mark McLaughlin, Chief Executive Officer van Palo Alto Networks. "We zijn erg enthousiast over deze wereldwijde samenwerking met Trustwave, waarmee we onze gezamenlijke klanten kunnen voorzien van een hoog service- en securityniveau."

Firewalls zijn de eerste verdedigingslinie om buitengrenzen te verdedigen tegen zeer gerichte en ontwijkende malware en aanvallen. Doordat security monitoring een 24/7-uitdaging is geworden, geldt dat ook voor het monitoren en beheren van de nieuwste -firewalls. De Trustwave Managed Firewall-service biedt 24 uur per dag ondersteuning met geïntegreerde analyses, verzorgd door het SpiderLabs®-team bij Trustwave. Deze ondersteuning strekt zich uit van implementaties en patches tot het actueel houden van beveiligingsregels en -configuraties. Bedrijven kunnen zodoende het zware werk overlaten aan Trustwave en zich zelf richten op hun eigen prioriteiten en specialiteiten.

Over Trustwave

Trustwave helpt bedrijven bij het bestrijden van cybercrime, het beschermen van data en het verlagen van het beveiligingsrisico. Met clouddiensten en managed security services, geïntegreerde technologieën en een team van beveiligingsexperts, ethische hackers en onderzoekers stelt Trustwave bedrijven in staat om het beheer van hun informatiebeveiligings- en complianceprogramma’s fundamenteel te veranderen. Bij TrustKeeper®, het cloudplatform van Trustwave, zijn meer dan drie miljoen bedrijven aangesloten. Via dit platform verzorgt Trustwave geautomatiseerd, efficiënt en kosteneffectief threat-, vulnerability- en compliancemanagement. Trustwave heeft zijn hoofdkantoor in Chicago en klanten in 96 landen. Bezoek voor meer informatie over Trustwave https://www.trustwave.com.

Over Palo Alto Networks

Palo Alto Networks is de aanbieder van next-generation security. Het bedrijf loopt voorop in het nieuwe tijdperk van cyber security, door op een veilige manier applicaties mogelijk te maken en cyberbreaches te voorkomen voor duizenden organisaties over de hele wereld. Dankzij het baanbrekende beveiligingsplatform dat gebouwd is door middel van een innovatieve aanpak en met zeer gedifferentieerde mogelijkheden voor cyberthreat preventie, zorgt Palo Alto Networks voor een superieure beveiliging van legacy systemen of point producten. Dit maakt een veilige dagelijkse gang van zaken mogelijk waardoor waardevolle eigendommen beschermd worden. Kijk voor meer informatie op www.paloaltonetworks.com.

Alle hier genoemde handelsmerken blijven eigendom van hun rechtmatige eigenaren. Het gebruik ervan betekent of impliceert geen relatie tussen Trustwave en de eigenaren van de betreffende handelsmerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Text100 Global Communications

Michelle Nguyen

T. 020 530 4335

E. michelle.nguyen

Volg ons op Twitter: twitter.com/text100benelux

Indien u geen persberichten van Text100 meer wenst te ontvangen in de toekomst, kunt u een e-mail sturen aan unsubscribe

Trustwave and Palo Alto Networks Forge Global Managed Security Services Pact

Alliance Expands Trustwave Managed Security Services to Palo Alto Networks

Amsterdam, September 30, 2015 – Trustwave®, the managed security services business unit of Singapore Telecommunications Limited (Singtel), and Palo Alto Networks® (NYSE: PANW) today announced a strategic alliance designed to bring next-generation managed security services to global, multi-national businesses and government agencies.

Under the terms of the agreement, Trustwave has become a global member of the Palo Alto Networks NextWave partner program to provide managed security services for the Palo Alto Networks security platform. The alliance expands Trustwave Managed Security Services to include Palo Alto Networks devices delivering the latest next-generation security technology to help businesses defend the network perimeter without having to manage and monitor the devices themselves.

Trustwave also plans to use the Palo Alto Networks WildFire cloud-based malware analysis and prevention service to enhance Trustwave threat management and intelligence services. Plans include integration of WildFire with many existing Trustwave products as well as offering a managed WildFire service to Trustwave customers. Offering WildFire to Trustwave customers will provide yet another strong layer of managed detection and prevention capabilities against the latest cyberattacks.

“With customers in 96 countries, security operations centers across the world, and extensive experience managing security on behalf of large and distributed enterprises, Trustwave brings a truly global perspective as a key managed security services partner for Palo Alto Networks,” said Robert McCullen, Chief Executive Officer and President of Trustwave. “Partnering with Palo Alto Networks brings a new level of protection to enterprises and government agencies that want advanced protection delivered as a managed security service.”

“We are delighted with Trustwave joining the Singtel Group and offering our customers the innovative, advanced level of protection we provide as a globally managed security service,” said Mark McLaughlin, Chief Executive Officer of Palo Alto Networks. “We are pleased to enter into this global alliance with Trustwave and help our joint customers enjoy a high level of service and security.”

Firewalls are the first line of defense for defending the perimeter against highly targeted and evasive malware and attacks. As security monitoring has become a 24/7 challenge, so too has the monitoring and management of next-generation firewalls. From deployment to patches to staying current with security policies and configurations, Trustwave Managed Firewall service offers around-the-clock support with integrated threat analysis delivered by the SpiderLabs® team at Trustwave. By leaving the heavy lifting to Trustwave, businesses can focus on their priorities and core competencies.

About Trustwave

Trustwave helps businesses fight cybercrime, protect data and reduce security risk. With cloud and managed security services, integrated technologies and a team of security experts, ethical hackers and researchers, Trustwave enables businesses to transform the way they manage their information security and compliance programs. More than three million businesses are enrolled in the Trustwave TrustKeeper® cloud platform, through which Trustwave delivers automated, efficient and cost-effective threat, vulnerability and compliance management. Trustwave is headquartered in Chicago, with customers in 96 countries. For more information about Trustwave, visit https://www.trustwave.com.

About Palo Alto Networks

Palo Alto Networks is the next-generation security company, leading a new era in cybersecurity by safely enabling applications and preventing cyber breaches for tens of thousands of organizations worldwide. Built with an innovative approach and highly differentiated cyberthreat prevention capabilities, our game-changing security platform delivers security far superior to legacy or point products, safely enables daily business operations, and protects an organization’s most valuable assets. Find out more at www.paloaltonetworks.com.

All trademarks used herein remain the property of their respective owners. Their use does not indicate or imply a relationship between Trustwave and the owners of such trademarks.

For more information, please contact:

Text100 Global Communications

Michelle Nguyen

T. 020 530 4335

E. michelle.nguyen

Follow us on Twitter: twitter.com/text100benelux

If you no longer wish to receive press releases from Text100 please send an e-mail to: unsubscribe.

Advertisements