Persberichten

Persbericht: Kodak Capture Pro Software verbetert de productiviteit en reduceert de verborgen kosten van onjuist ing evoerde data | Le logiciel Kodak Capture Pro aide les entreprises à éliminer les coûts cachés dus à la mau vaise qualité des données

Note aux rédacteurs: Voir communiqué en francais ci-dessous

Kodak Capture Pro Software verbetert de productiviteit en reduceert de verborgen kosten van onjuist ingevoerde data

Bunschoten-Spakenburg, 12 oktober 2015 – Slechte kwaliteit van data invoer als gevolg van onjuiste, ontbrekende of dubbele gegevens kost bedrijven gemiddeld
$14,2 miljoen per jaar. Een nieuwe manier om de nauwkeurigheid van gegevens te garanderen is door gebruik te maken van OCR-technologie. Hiermee kan de benodigde data direct bij invoer worden vastgelegd, geïndexeerd en worden fouten geëlimineerd.

Vandaag introduceert Kodak Alaris de nieuwe Kodak Capture Pro Software v5.1 met OCR via één muisklik. Fouten door handmatige invoer worden met deze software vrijwel geëlimineerd, door gebruikers de mogelijkheid te geven op een woord te klikken en het toe te voegen aan een veld met indexgegevens. De oplossing ondersteunt 126 OCR-talen en kan naadloos worden geïntegreerd met alle scanners van Kodak Alaris en de meeste scanners van derden (er worden meer dan 200 scanners ondersteund). Dit maakt het een veelzijdige oplossing voor bedrijven en servicebureaus in diverse branches, zoals:financiën, gezondheidszorg, transport, productie en overheid.

Een bewezen oplossing voor de onderneming van vandaag

Kodak Capture Pro Software is een bewezen scanoplossing waarmee bedrijven hun papierintensieve bedrijfsprocessen kunnen automatiseren, door deze om te zetten naar essentiële bedrijfsinformatie. Met Capture Pro kunnen bedrijven complexe taken uitvoeren met één druk op de knop, de integriteit van gegevens verbeteren en minder tijd en geld besteden aan documentbeheer. Bijvoorbeeld:

· Chesapeake Document Services (CDS) is een servicebureau in White Plains, Maryland met twee regionale ziekenhuizen als grootste klanten. Kodak Alaris scanners en Capture Pro Software hebben ervoor gezorgd dat CDS ongeveer 50% minder tijd besteedt aan het invoeren van gegevens en ook de doorlooptijd is aanzienlijk verkort. Hierdoor hebben de cliënten in de ziekenhuizen sneller toegang tot gegevens.

· MISL, een bedrijf voor documentbeheer in Groot-Brittannië, heeft als taak om hondderduizenden patiëntendossiers te digitaliseren voor The Royal Free London NHS Foundation Trust (één van de meest vooraanstaande ziekenhuizen in het land). MISL maakt gebruik van scanners van Kodak Alaris en van Capture Pro Network Edition om circa 750.000 dossiers, inclusief 300 miljoen afbeeldingen, om te zetten naar digitale dossiers. De verwachting is dat het project aan het einde van het jaar is voltooid. Dit is twee jaar eerder dan gepland.

· Clark County Department of Family Services, een overheidsinstantie in Nevada, maakt gebruik van een volledige oplossing voor documentbeheer van Kodak Alaris, inclusief scanners en Capture Pro Software om de voortdurend toenemende documentvolumes te beheren. Door deze oplossing kan Clark County veel efficiënter werken en de procestijden verkorten, om versneld te beslissen over uitkeringsgerechtigdheid en andere belangrijke beslissingen te nemen.

Kodak Capture Pro Software is een bewezen oplossing waarvan wereldwijd meer dan 340.000 licenties zijn verkocht.

“De lange productlifecycle en marktacceptatie van de software kan worden toegeschreven aan de voortdurende investering van Kodak Alaris in verbeteringen van de toepassing en het continu reageren op de behoeften van de klant,” aldus Emma Isichei, Director of Capture Solutions van de afdeling Information Management Division van Kodak Alaris. “Gebruikers profiteren door het stroomlijnen van het proces om documenten te scannen en informatie naar ECM-systemen en zakelijke toepassingen te sturen. Hierdoor kan de productiviteit op vele manieren worden verbeterd, voor snellere, slimmere zakelijke besluitvorming.”

Nieuwe functies van Capture Pro v5.1

Naast OCR-indexering met één muisklik, bevat de nieuwe versie van Kodak Capture Pro Software de volgende verbeteringen:

· Active Directory ondersteuning – een nieuwe functie waarmee IT-afdelingen de toegang tot de applicatie kunnen beheren. Dit resulteert in een betere beveiliging.

· Ondersteuning voor Windows 10 – zorgt ervoor dat gebruikers probleemloos kunnen overstappen op het nieuwste besturingssysteem van Microsoft.

· Output naar Office 365 – compatibel met SharePoint Server en SharePoint Online om eenvoudig verbinding te maken met externe toepassingen.

We onderscheiden ons van de massa

Kodak Capture Pro Software is geselecteerd als winnaar van de Buyers Laboratory (BLI) Summer 2015 Pick Award voor Outstanding Production Scan Solution. Hierbij werden het gebruiksgemak, de vele functies, productiviteit, mogelijkheden voor integratie en de algehele meerwaarde van Capture Pro v5.0 genoemd. BLI heeft Capture Pro v4.5 eerder geselecteerd als winnaar van de Summer 2014 Pick Award in dezelfde categorie. Dit is dus het tweede jaar op een rij dat Kodak Alaris deze erkenning heeft gekregen. BLI gaf Capture Pro Software ook een beoordeling van 4.5 uit 5 sterren in een oplossingenrapport dat eerder dit jaar is gepubliceerd. Lees hier het volledige rapport: http://bit.ly/1H6sjOZ.

Voor meer informatie, en om te beginnen met de overstap van standaard documenten scannen naar geavanceerde oplossingen voor het vastleggen van gegevens, downloadt u de whitepaper van Kodak Alaris The Future of Intelligent Document Capture.

Over de Information Management Division van Kodak Alaris

Kodak Alaris is een nieuw bedrijf met het eenvoudige motto “we kunnen altijd een betere manier vinden.” Onze divisie Information Management biedt bedrijven en organisaties oplossingen om documenten te digitaliseren, te herkennen en op slimme wijze de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste plek te leveren voor het optimaliseren van bedrijfsresultaten. Ons aanbod bestaat uit scanners, een wereldwijd service en supportteam, software en oplossingen die de informatie op slimme wijze vastleggen en beheren. Wij leveren nieuwe manieren voor het automatiseren van processen bij kleine en grote organisaties om de interactie met met klanten te verbeteren en betere zakelijke beslissingen te maken.

Voor meer informatie: www.kodakalaris.com/go/IMnews.
Volg ons op Twitter op twitter.com/kodakdi en twitter.com/KodakDI_EAMER en lees ons blog op informationdynamix.com.

Het handelsmerk Kodak en de huisstijl worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

Contactpersonen voor de media:

Global Communications

Sophia Heemskerk

E: sophia.heemskerk

T: 020 530 4333

Le logiciel Kodak Capture Pro aide les entreprises à éliminer les coûts cachés dus à la mauvaise qualité des données

Bunschoten-Spakenburg, 12 octobre 2015 : Pour les entreprises, les coûts liés à des données de mauvaise qualité (données manquantes, redondantes ou incorrectes) s’élèvent en moyenne à 14,2 millions de dollars chaque année. La solution pour garantir l’exactitude des données : la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) qui capture, indexe et élimine à la source les erreurs de saisie.

Aujourd’hui, Kodak Alaris lance sur le marché une nouvelle version du logiciel Kodak Capture Pro v5.1 dotée de la technologie OCR pointer-cliquer qui élimine pratiquement toutes les erreurs coûteuses inhérentes à la saisie manuelle, en permettant aux utilisateurs de cliquer sur un terme pour l’ajouter à un champ de données de l’index. Grâce à la prise en charge de 17 langues pour l’interface utilisateur graphique et 126 langues pour l’OCR, la solution s’intègre parfaitement à tous les scanners Kodak Alaris ainsi qu’aux scanners tiers (plus de 200 modèles pris en charge), ce qui en fait la solution polyvalente idéale pour des environnements bureautiques ou des sociétés de prestations de services collaborant avec de nombreux secteurs tels que ceux de la finance, de la santé, des transports ou encore les secteurs manufacturier ou gouvernemental.

Une solution éprouvée pour les entreprises connectées d’aujourd’hui

Le logiciel Kodak Capture Pro est une solution de numérisation établie qui aide les entreprises à automatiser leurs processus traitant de grands volumes de papier en transformant leurs documents papier en données stratégiques. Grâce au logiciel Capture Pro, les entreprises peuvent effectuer des tâches complexes en appuyant simplement sur un bouton, augmenter l’intégrité des données et réduire le temps et l’argent alloués à la gestion des documents. Par exemple :

· Chesapeake Document Services (CDS), une société de services informatiques de White Plains, dans l’État du Maryland, compte deux hôpitaux régionaux parmi ses principaux clients. Les scanners Kodak Alaris et le logiciel Capture Pro ont aidé la société à réduire le temps de saisie des données d’environ de moitié et à considérablement réduire les délais d’exécution, permettant ainsi un accès plus rapide aux données des patients.

· MISL, une société de gestion documentaire basée au Royaume-Uni qui s’occupe de la numérisation de centaines de milliers de dossiers médicaux de patients du Royal Free London NHS Foundation Trust, un des hôpitaux les plus célèbres du pays, exploite les scanners Kodak Alaris et le logiciel Capture Pro Network Edition pour convertir quelques 750 000 dossiers papier, qui comptent 300 millions d’images, en version numérique. Le projet devrait se terminer d’ici la fin de l’année, soit deux années complètes avant la date prévue.

· Pour gérer le volume de documents sans cesse croissant, le département des services aux familles du comté de Clark, une agence publique de l’État du Nevada, utilise une solution de gestion documentaire complète de Kodak Alaris comprenant des scanners de documents et le logiciel Capture Pro. La solution a permis au comté de Clark d’améliorer nettement sa productivité et de réduire les délais de traitement relatifs à l’admissibilité aux allocations, ainsi qu’à la prise de décisions importantes.

Le logiciel Kodak Capture Pro est une solution éprouvée avec plus de 340 000 licences vendues à travers le monde.

« Sa longévité et son adoption par le marché peut être attribuée à l’investissement de chaque instant dont fait preuve Kodak Alaris pour améliorer constamment l’application et pour l’attention permanente accordée à la satisfaction des besoins des clients », déclare Emma Isichei, responsable des solutions de capture pour la division Information Management de Kodak Alaris. « Les utilisateurs bénéficient de la rationalisation du processus de numérisation des documents et l’acheminement des informations vers les systèmes ECM et les applications commerciales qui permettent d’améliorer grandement la productivité et ainsi accélérer et mieux penser les décisions stratégiques. »

Examinons plus en détail le Capture Pro v5.1

En plus de l’indexation OCR pointer-cliquer, les améliorations apportées à la nouvelle version du logiciel Kodak Capture Pro incluent :

· La prise en charge du répertoire actif : une nouvelle fonctionnalité qui permet au service informatique de gérer l’accès à l’application et donc d’améliorer la sécurité.

· La prise en charge de Windows 10 : permet aux utilisateurs une transition sans heurt vers le dernier système d’exploitation de Microsoft.

· La sortie vers Office 365 : compatible avec les serveurs SharePoint et SharePoint en ligne pour une connectivité aisée avec les applications externes.

Un logiciel qui se démarque

Le logiciel Kodak Capture Pro a remporté le prix Summer Pick 2015 de Buyers Laboratory (BLI) pour sa capacité de production remarquable en termes de numérisation. Le logiciel Capture Pro v5.0 a été reconnu pour sa simplicité d’utilisation, son large panel de fonctionnalités, sa productivité, ses capacités d’intégration et sa valeur globale. Précédemment, BLI avait élu le logiciel Capture Pro v4.5 vainqueur du prix Summer Pick 2014 dans la même catégorie, cela fait donc deux années consécutives que Kodak Alaris obtient cette distinction. BLI a également attribué au logiciel Capture Pro un score de 4,5 étoiles sur 5 dans un rapport sur les solutions publié plus tôt dans l’année. Pour consulter le rapport complet, veuillez consulter l’adresse http://bit.ly/1H6sjOZ.

Pour de plus amples informations, et pour démarrer votre transition d’une numérisation basique des documents vers des solutions de capture avancées, téléchargez le livre blanc de Kodak Alaris, L’avenir de la capture intelligente de documents.

À propos de la division Information Management de Kodak Alaris

Kodak Alaris est une nouvelle entreprise, convaincue que « l’amélioration est toujours possible. » Notre division Information Management aide les sociétés à capturer leur contenu d’informations à partir de sources papier et digitales, à en extraire des connaissances et de la valeur, et à fournir les bonnes informations au bon endroit et au bon moment pour de meilleurs résultats commerciaux. Nos offres se composent de scanners de documents, d’une équipe mondiale d’assistance technique et de support, ainsi que de logiciels et de solutions qui capturent et gèrent intelligemment les informations. Que ce soit pour les petites ou grandes entreprises, nous fournissons de nouveaux moyens d’automatiser les processus, d’améliorer les interactions avec la clientèle et de prendre des décisions professionnelles plus avisées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kodakalaris.fr/go/IMnews. Suivez-nous sur Twitter sur twitter.com/kodakdi et twitter.com/KodakDI_EAMER, et consultez nos blogs sur informationdynamix.com.

La marque commerciale et la charte graphique de Kodak sont utilisées sous licence acquise auprès d’Eastman Kodak Company.

Contact presse

Text100 Global Communications

Sophia Heemskerk
E. sophia.heemskerk

T. 020 530 4333

Advertisements