Persberichten

Persbericht: CHEP behaalt Europese duurzaamheidsdoelstellingen voor 2015 eerder dan geplan d / Communiqué de presse : CHEP Europe atteint ses objectifs de développement durable po ur 2015 plus tôt que prévu

PERSBERICHT

CHEP behaalt Europese duurzaamheidsdoelstellingen voor 2015 eerder dan gepland

Transportsamenwerkingen in de Benelux leiden tot 194 ton minder CO2-uitstoot

Mechelen, België, 21 oktober 2015 – CHEP, de wereldwijde marktleider in pallet- en containerpoolingoplossingen, heeft haar Europese duurzaamheidsdoelstellingen voor 2015 zes maanden vóór de gestelde deadline behaald. Deze doelstellingen werden in 2010 vastgelegd als onderdeel van een vijfjarenplan. CHEP verminderde haar CO2-uitstoot met 20 procent, zorgde ervoor dat 100 procent van het ingekochte hout inmiddels Chain of Custody(1) gecertificeerd is en is gestopt met het vervoeren van houtafval uit CHEP’s service centers naar de stortplaats.

Afgelopen jaar zorgde CHEP er samen met meer dan 100 klanten in Europa voor dat er 5.1 miljoen kilometer minder werd gereden met lege vrachtwagens. In totaal ging het om 5200 ton minder CO2-uitstoot. Als erkenning voor hun bijdrage, heeft CHEP aan al deze klanten een certificaat uitgereikt. Hierop staat wat ze aan gereden kilometers en CO2-uitstoot bespaard hebben.In de Benelux wist CHEP 212.000 kilometers minder te rijden met lege vrachtwagens door transportsamenwerkingen met zeven klanten. Dit vertaalt zich in 194 ton minder CO2-uitstoot. Voor de transportsamenwerkingen met Friesland Campina, Remitrans, Colruyt en Delhaize ontving het bedrijf eerder in 2015 de ECR award.

Duurzaamheid is de basis

Duurzaamheid staat aan de basis van de manier waarop CHEP zakendoet. Vanuit deze overtuiging heeft het bedrijf verschillende programma’s opgezet om specifieke doelstellingen te behalen, klanten hierbij te helpen en bij te dragen aan duurzamere supply chains. Klanten kunnen bijvoorbeeld CHEP’s ‘Power of Pooling’ tool (www.powerofpooling.com/nl) gebruiken om middels een vragenlijst en een levenscyclusanalyse een schatting te maken van hun CO2-uitstoot, houtverspilling, andere afvalproductie en jaarlijkse palletkosten. De tool berekent vervolgens ook welke milieu- en kostenbesparingen zij kunnen realiseren door met CHEP samen te werken.

Met haar Collaborative Transportation Programma helpt CHEP bedrijven kosten te besparen en hun impact op het milieu te verminderen. Eén van deze programma’s, Collaborative Transportation, is gebaseerd op de duurzaamheidsvoordelen van het combineren van weg-, spoor- en binnenvaarttransport. Andere Collaborative Transportation Programma’s zijn onder andere Total Pallet Management (TPM) en Total Equipment Management (TEM). Deze programma’s bestaan eruit dat pallets op het terrein van de klant worden gesorteerd, geïnspecteerd en opnieuw voor gebruik worden uitgestuurd. Alleen materieel dat moet worden gerepareerd, gaat terug naar een CHEP service center. Er draaien in Europa 30 TPM-programma’s op klantlocaties. Deze programma’s dragen bij aan een aanzienlijke vermindering van de vrachtwagenkilometers en de CO2-uitstoot, terwijl de supply chain-kosten worden verlaagd.

Sinds de start van de Customer Collaboration en Multimodal Transportation Programma’s in 2012 zorgde CHEP ervoor dat er 73 miljoen kilometer minder werd gereden met lege vrachtwagens Dit komt neer op 57.715 ton minder CO2-uitstoot binnen de supply chain.

Lean and green

CHEP richt zich ook op het verminderen van eigen CO2-uitstoot. Het bedrijf maakt deel uit van het Lean and Green programma in de Benelux, Italië en Duitsland. In Nederland en België behaalde CHEP al eerder de Lean and Green Star, omdat het bedrijf haar CO2-uitstoot in beide landen met meer dan 20 procent wist te verminderen. CHEP won haar eerste ster in Nederland in 2012, nadat het bedrijf in vijf jaar tijd meer dan 36 procent wist te besparen op haar CO2-uitstoot. De tweede ster ontving CHEP voor haar plannen rond innovatie en samenwerking waarbij de focus niet alleen ligt op eigen besparing, maar ook op CO2-reductie door innovatie en transportsamenwerking. In België ontving CHEP de Lean and Green ster eerder dit jaar voor een besparing van bijna 28 procent op CO2-uitstoot in vier jaar tijd.

CHEP biedt klanten ook de mogelijkheid om CO2-neutraal te worden, door hun specifieke CO2-voetafdruk te berekenen met gebruik van de levenscyclusanalyse. Het Carbon Neutral Pallet Programma van CHEP werd in 2013 in Spanje gelanceerd en geeft deelnemende klanten de mogelijkheid om de jaarlijkse CO2-voetafdruk van hun CHEP-pallettransport te compenseren. Deze compensatie bestaat uit investeringen in herbebossing en andere milieuprojecten in ontwikkelingslanden waar zij internationaal erkende carbon credit voor ontvangen. Sinds 2013 heeft CHEP klanten geholpen om meer dan 12.000 ton aan CO2-uitstoot te compenseren en tegelijkertijd sociale verbeteringen door te voeren in de gemeenschappen waar de projecten plaatsvinden.

Jo Swennen, Procurement & Logistics Manager, Supply Chain, Spadel Group: “Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar een belangrijk onderdeel van onze visie. Het betekent streven naar een harmonieuze en respectvolle relatie tussen mens en natuur. De CHEP-service is een belangrijke eerste stap richting ons doel om in 2020 een klimaatneutraal bedrijf te zijn.”

Iñigo Canalejo, Senior Manager Sustainability bij CHEP Europa: “We hebben aan verschillende initiatieven gewerkt om er zeker van te kunnen zijn dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen zouden halen. Het vervroegd behalen van deze doelstellingen is te danken aan de gezamenlijke inspanningen van onze medewerkers en dit maakt ons trots. Wij richten ons op het opbouwen van een duurzaam bedrijfsmodel op de lange termijn voor onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en gemeenschappen waarin we actief zijn.”

CHEP’s inspanningen op het gebied van duurzaamheid werden in 2014 beloond met een EcoVadis(2) Silver Level Award. Het bedrijf ontving deze prijs voor haar prestaties op het gebied van milieu en duurzaamheid, gecombineerd met prestaties op economisch en sociaal vlak. CHEP is ook sinds 2010 AB-lid van SEDEX(3)(Supplier Ethical Data Exchange) en heeft op verscheidene Europese locaties een SMETA-proces (Sedex Members Ethical Trade Audit) uitgevoerd.

(1) Chain of Custody-certificering is een mechanisme waarmee gecertificeerde materialen van het bos tot het eindproduct worden gevolgd, zodat het in een product of productlijn gebruikte hout, de houtvezels of andere materialen die uit bossen worden gewonnen tot gecertificeerde bossen kunnen worden herleid.

(2) EcoVadis beheert het eerste samenwerkingsplatform voor beoordelingen van leveranciers op het gebied van duurzaamheid binnen wereldwijde supply chains. Het doel van EcoVadis is de invloed van wereldwijde supply chains in te zetten om de milieuvriendelijke en sociale werkwijzen van bedrijven te verbeteren. http://www.ecovadis.com/

(3) Sedex is een non-profitorganisatie waarvan de leden zich inzetten om verbeteringen door te voeren op het gebied van een ethische en verantwoordelijke bedrijfsvoering in wereldwijde supply chains. Als grootste samenwerkingsplatform voor het delen van informatie over ethische supply chains, vormt Sedex een innovatieve en effectieve supply chain-beheeroplossing en helpt het bedrijven risico’s te verkleinen, hun reputatie te beschermen en de gang van zaken binnen de supply chain te verbeteren. SEDEX kent drie lidmaatschapsniveaus: B, AB en A http://www.sedexglobal.com/

Over CHEP

CHEP is een wereldwijde leverancier van supply chain-oplossingen ten behoeve van consumentengoederen, verse producten, dranken, productie- en retailsectoren in meer dan 60 landen. CHEP biedt een breed aanbod van logistieke en operationele platformen aan en ondersteunt diensten die zijn ontworpen om prestaties te verhogen en bedrijfsrisico’s te verminderen, terwijl het milieu wordt verbeterd. De meer dan 11.500 werknemers en meer dan 275 miljoen pallets en containers van CHEP bieden een ongeëvenaarde marktdekking en uitstekende meerwaarde, waarbij meer dan 500.000 contactpunten voor wereldwijde merken zoals Procter & Gamble, Sysco en Nestlé worden ondersteund. CHEP maakt deel uit van de Brambles Group, een internationale logistieke dienstverlener, met onder andere IFCO in haar portfolio. IFCO is een leidende speler op de wereldwijde RPC-markt (container-pooling) en beheert een pool van RPC’s die worden ingezet bij het transport van versproducten, maar ook voor gespecialiseerde containeroplossingen in de auto-, luchtvaart-, olie- en gassectoren. Ga voor meer informatie naar www.chep.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Text100 Global Communications

Renske Westerhof

+31 20 530 43 45

Renske.westerhof

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHEP Europe atteint ses objectifs de développement durable pour 2015 plus tôt que prévu

Au Royaume-Uni, les partenariats pour le transport ont permis de produire moins de 194 tonnes de CO2

CHEP, leader mondial de solutions de location de palettes et de conteneurs, a atteint ses objectifs en termes de durabilité pour 2015 soit six mois plus tôt que prévu en Europe. Ces objectifs avaient été fixés en 2010 dans le cadre d’un plan de cinq ans. CHEP Europe a réduit ses émissions de CO2 de 20 %, a obtenu la certification de la chaîne de contrôle(1)pour 100 % de son bois acheté et a arrêté d’envoyer les déchets de bois à la décharge.

L’année dernière, CHEP Europe a collaboré avec plus d’une centaine de clients pour éliminer plus de 4,6 millions de kilomètres de transport à vide et 4 000 tonnes d’émissions de CO2. En reconnaissance de leur participation, CHEP a fourni à chaque client un certificat indiquant le nombre de kilomètres et la quantité d’émissions de CO2 éliminés. Au Benelux CHEP a éliminé 212 000 kilomètres effectués par des camions à vide à travers des collaborations avec sept clients. Il en résulte moins de 194 tonnes d’émissions de CO2. Pour la mise en commun de leur transport avec Friesland Campina Remitrans, Colruyt et Delhaize, la société a reçu le Prix ECR en 2015.

Le développement durable est un aspect fondamental dans la façon de travailler de CHEP. Dans le cadre de cet engagement, la société a créé plusieurs programmes pour atteindre ses objectifs, aider ses clients et contribuer à des chaînes logistiques plus durables. Par exemple, les clients peuvent utiliser l’outil « Puissance de la location » de CHEP (www.powerofpooling.com) pour calculer les économies qu’ils peuvent réaliser en matière d’environnement et de coûts en travaillant avec CHEP. Ce calculateur se fonde sur un questionnaire et sur la méthodologie de l’analyse du cycle de vie afin d’estimer les émissions de carbone, les déchets de bois mis à la décharge, ainsi que les dépenses annuelles en palettes d’un client. Le système de location de palettes de CHEP peut aider à réduire tout cela.

Les programmes « Customer Collaboration » de CHEP aident les entreprises à optimiser leurs coûts et à réduire leur impact sur l’environnement. L’un d’eux est le « Collaborative Transportation » basé sur les avantages du partage des transports routiers, ferroviaires et des voies navigables. En général, un client CHEP livre ses produits à un détaillant sur des palettes CHEP, et le camion revient à vide. Dans le cadre du programme « Collaborative Transportation », ce camion, géré par un prestataire de logistique tiers, récupère les palettes vides d’un partenaire CHEP ou livre des palettes du site CHEP le plus proche après avoir effectué cette livraison initiale. En procédant ainsi, nous pouvons supprimer les trajets des camions vides et ainsi réduire les coûts de transport. Les programmes « Total Pallet Management » (TPM) et « Total Equipment Management » (TEM) sont d’autres exemples de collaboration avec les clients. Ils consistent à trier les palettes, les inspecter et à les remettre en circulation sur le site du client. Seuls les équipements devant être réparés sont renvoyés dans un site CHEP. En Europe nous avons actuellement 30 programmes TPM dans des sites clients qui contribuent à réduire de manière considérable les kilomètres parcourus par les camions ainsi que les émissions de CO2, tout en réduisant, aussi, les coûts de la chaîne logistique.

Depuis le début des programmes « Customer Collaboration » en 2012, CHEP a éliminé plus de 73 millions de kilomètres de transport à vide et 57 715 tonnes d’émissions de CO2 associées à la chaîne logistique.

CHEP est également axée sur la réduction de CO² associée à son transport. CHEP est un membre du programme Lean and Green au Benelux, en Italie et en Allemagne. CHEP a déjà reçu l’étoile Lean and Green en Belgique et aux Pays-Bas pour avoir atteint leur engagement : la réduction d’émission de CO2 de 20%. CHEP a gagné sa première étoile au Pays-Bas en 2012, après que la société ait réalisé une économie de plus de 36% sur leurs émissions de CO2 en cinq ans. CHEP a reçu la deuxième étoile pour ses projets sur l’innovation et la collaboration en ne mettant pas que l’accent sur leurs propres économies, mais aussi sur la réduction de CO2. Cela grâce à l’innovation et au partage de transport. En Belgique, CHEP a reçu l’Étoile Lean and Green cette année après avoir réalisé une économie de près de 28 % sur ses émissions de CO2 en quatre ans. Lean and Green est un programme dirigé par Connekt – une organisation à but non lucratif – qui favorise l’engagement des entreprises à rendre leurs processus de logistique et de mobilité plus durable.

En analysant le cycle de vie, CHEP peut calculer l’empreinte carbone spécifique de ses clients et leur offrir la possibilité de la neutralité carbone. Le programme « Carbon Neutral Pallet » de CHEP, lancé en 2013 en Espagne, permet aux clients participant de compenser l’empreinte carbone annuelle de leurs mouvements de palettes. Des crédits carbone internationalement reconnus sont accordés pour les investissements dans les projets de reboisement et dans d’autres projets de protection de l’environnement dans les pays en voie de développement. Depuis 2013, CHEP a aidé ses clients à compenser plus de 12 000 tonnes de carbone, tout en offrant des avantages sociaux aux communautés qui participent à ces projets.

Jo Swennen, responsable des achats et de la logistique, du groupe Spadel, a déclaré : « Pour nous, le développement durable n’est pas simplement un terme à la mode, c’est un élément fondamental de notre vision. Cela signifie lutter pour obtenir une relation harmonieuse et respectueuse entre l’homme et la nature. Le service offert par CHEP est une première étape innovante qui va nous aider à atteindre notre objectif afin de devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2020 ».

Iñigo Canalejo, responsable principal de la durabilité de CHEP en Europe, a ajouté : « Nous avons travaillé sur plusieurs initiatives pour faire en sorte d’atteindre nos objectifs de développement durable. C’est donc avec un très grand plaisir que nous pouvons annoncer que CHEP Europe a atteint ses objectifs concernant le développement durable de 2015 plus tôt que prévu. C’est un exploit remarquable dont nous sommes très fiers. CHEP est fondé sur des principes intrinsèquement durables. Notre priorité est d’établir une société durable à long terme pour servir nos clients, notre personnel, nos actionnaires et les communautés dans lesquelles nous opérons ».

Le leadership de CHEP dans ce domaine lui a valu de recevoir le niveau d’argent EcoVadis(2)en 2014. La société a reçu ce prix pour sa durabilité environnementale et ses performances économiques et sociales. CHEP est membre AB de SEDEX(3)(Supplier Ethical Data Exchange) depuis 2010 et a réalisé un audit SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) dans plusieurs de ses sites européens.

(1) La certification Chaîne de contrôle permet d’assurer un suivi fiable des matières certifiées, de la forêt jusqu’au produit fini afin de garantir que le bois, la fibre de bois ou les produits forestiers non ligneux contenus dans le produit ou la ligne de produits proviennent bien de forêts certifiées.

(2) EcoVadis gère la première plate-forme collaborative qui fournit des évaluations de durabilité des fournisseurs pour les chaînes logistiques mondiales. EcoVadis vise à améliorer les pratiques environnementales et sociales des entreprises en exploitant l’influence des chaînes logistiques mondiales. http://www.ecovadis.com/

(3) SEDEX est une organisation de membres à but non lucratif qui se consacre à favoriser l’amélioration des pratiques commerciales éthiques et responsables dans les chaînes logistiques mondiales. Cette principale plate-forme collaborative de partage de données éthiques de la chaîne logistique est une solution de gestion innovante et efficace de la chaîne logistique qui aide les sociétés à réduire les risques, à protéger leur réputation et à améliorer les pratiques de la chaîne logistique. La SEDEX a trois niveaux de membres : B, AB et A http://www.sedexglobal.com/.

A propos du CHEP

CHEP est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d’approvisionnement pour les biens de consommation, les produits frais, les boissons, la fabrication et le commerce de détail dans plus de 60 pays. CHEP offre une large gamme de plateformes logistiques et opérationnelles dont les services de soutien sont conçus pour augmenter les performances et diminuer les risques tout en améliorant la durabilité environnementale. Forte de son personnel de plus de 11.500 personnes et de ses 275 millions de palettes et de conteneurs, la société offre une couverture imbattable et une valeur exceptionnelle à plus de 500 000 clients comprenant des marques internationales, telles que Procter & Gamble, Sysco, et Nestlé. CHEP fait partie du Groupe de Bramble, l’exploitant d’un portefeuille client qui inclut IFCO, fournisseur leader de récipients réutilisables en plastique (RPC) à la chaîne d’approvisionnement d’aliments frais à l’échelle mondiale, ainsi que des solutions de conteneurs spécialisés pour l’industrie de l’ automobile, de l’aérospatiale , du pétrole et du gaz. Pour de plus amples informations, consultez le site www.chep.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Renske Westerhof

Text100 Global Communications

T : +31 (0)20 530 4345

E : renske.westerhof

Advertisements