Persberichten

Persbericht: Kodak Alaris neemt IDS – Capturing Systems in Duitsland over | Communique d e presse: Kodak Alaris acquiert IDS – « Capturing Systems » en Allemagne

Note aux rédacteurs: Voir communiqué en francais ci-dessous

Kodak Alaris neemt IDS – Capturing Systems in Duitsland over voor het leveren van geavanceerde oplossingen voor documentverwerking in Europa

Bunschoten-Spakenburg, 2 maart 2016 — Als onderdeel van de aanhoudende focus op betere dienstverlening aan klanten en ter vergroting van het marktaandeel in de zakelijke markt voor scannen op hoge snelheid, heeft Kodak Alaris de afdeling Integrated Document Solutions – Capturing Systems Germany (IDS-CSG) van Swiss Post Solutions (SPS) overgenomen. De overname, die sinds 11 januari een feit is, betekent een belangrijke stap voor Kodak Alaris, omdat hiermee de strategie voor het uitrollen van meer oplossingen wordt bewerkstelligd en de capaciteit toeneemt om in Europa ibml-scanners te gaan verkopen.

Deze verandering betekent dat de medewerkers van SPS worden ondergebracht bij de afdeling Information Management van Kodak Alaris. Bestaande klanten van SPS zullen aan het klantenbestand van Kodak Alaris voor Input Management Solutions worden toegevoegd. Deze oplossingen bestaan uit sterk geautomatiseerde processen voor het digitaliseren, vastleggen en elektronisch verwerken van papieren documenten.

Met de komst van hooggekwalificeerde managers, consultants en technici met expertise op het gebied van hoogvolume documentscanners neemt de kennis van Kodak Alaris sterk toe.

De overname is inclusief servicecontracten ter waarde van enkele miljoenen per jaar voor Kodak Alaris.

“Deze overname is een geweldig voorbeeld van onze volharding om verder te groeien en te investeren in het EAMER-gebied,” aldus Erwin Schwarzl, Managing Director binnen Kodak Alaris Information Management voor de regio Europa, Afrika, en het Midden-Oosten. “Oplossingen voor het vastleggen van documenten worden steeds belangrijker. Dankzij de overname hebben we nu een uitstekende nieuwe kans om met partners samen te werken om oplossingen te leveren voor de meest veeleisende projecten op het gebied van informatiebeheer.”

Over de Information Management Division van Kodak Alaris

Kodak Alaris is een nieuw bedrijf met als motto ‘we kunnen altijd een betere manier vinden’. Onze Information Management afdeling helpt organisaties bij het vastleggen van content dat afkomstig is van digitale bronnen, bij het bieden van inzichten en het leveren van de juiste informatie op de juiste plaats en het juiste tijdstip voor betere bedrijfsresultaten. Ons portfolio omvat bekroonde documentscanners, een wereldwijd service- en supportteam en software die informatie vastleggen en op intelligente wijze beheren. Voor kleine kantoren en grootschalige organisaties bieden wij nieuwe manieren om processen te automatiseren, klantinteracties te verbeteren en slimmere bedrijfsbeslissingen te nemen.

Voor meer informatie: www.kodakalaris.com/go/IMnews. Volg ons op Twitter via twitter.com/kodakdi en twitter.com/KodakDI_EAMER en lees onze blog op http://uk.knowledgeshare.kodakalaris.com/blog/.

Het handelsmerk Kodak en de huisstijl worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E: sophia.heemskerk

T: +31 (0)20 530 4333

Kodak Alaris acquiert IDS – « Capturing Systems » en Allemagne dans le but d’offrir aux marchés européens des solutions de pointe dans le traitement des documents

Bunschoten-Spakenburg, le 2 mars 2016 — Fidèle à son engagement constant à mieux servir ses clients et à accroître sa part de marché dans les produits de numérisation haute vitesse, Kodak Alaris a fait l’acquisition d’Integrated Document Solutions, la division allemande de Capturing Systems (IDS-CSG) de Swiss Post Solutions (SPS). Cette acquisition, en vigueur depuis le 11 janvier, marque un tournant important pour Kodak Alaris qui élargit ainsi la stratégie du déploiement de ses solutions tout en accroissant significativement sa capacité de vente des scanners ibml en Europe.

Suite à cette acquisition, les employés de SPS vont rejoindre la division Information Management de Kodak Alaris. Les clients de SPS s’ajouteront à la base de données des clients de Input Management Solutions de Kodak Alaris. Ces solutions incluent des procédés hautement automatisés de numérisation, de capture et d’attribution électronique de documents papiers.

L’étendue des connaissances de Kodak Alaris va s’enrichir de cette acquisition en accueillant des gestionnaires hautement qualifiés, des consultants et des ingénieurs experts dans le domaine de la numérisation. L’entente inclut également des contrats de service qui représentent pour Kodak Alaris des revenus annuels de plusieurs millions de dollars.

« Cette acquisition est un excellent exemple de notre engagement à investir et à nous développer dans la région de l’EAMER » souligne Erwin Schwarzl, directeur général de la division Information Management de Kodak Alaris pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient (EAMER). « Les solutions de capture prennent de plus en plus d’importance et nous avons maintenant une nouvelle excellente opportunité de travailler avec des partenaires afin d’apporter des solutions aux projets les plus exigeants en matière de gestion de l’information. »

À propos de la division Information Management de Kodak Alaris

Kodak Alaris est une nouvelle entreprise, convaincue que « l’amélioration est toujours possible ». Notre division Information Management aide les organisations à capturer les informations à partir de document papier et numériques, à en extraire les éléments pertinents, et à fournir les bonnes informations au bon endroit et au bon moment pour de meilleurs résultats commerciaux. Nos offres se composent de scanners de documents primés, d’une équipe mondiale d’assistance technique et de support, ainsi que de logiciels et de solutions qui capturent et gèrent intelligemment les informations. Que ce soit pour les petites ou grandes entreprises, nous fournissons de nouveaux moyens d’automatiser les processus, d’améliorer les interactions avec les clients et de prendre des décisions professionnelles plus avisées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kodakalaris.fr/b2b. Suivez-nous sur Twitter sur twitter.com/kodakdi_fr et twitter.com/KodakDI_EAMER, et consultez notre blog sur http://fr.knowledgeshare.kodakalaris.com/blog/.

La marque commerciale et l’identité visuelle de Kodak sont utilisées sous licence acquise auprès de Eastman Kodak Company.

Contact presse

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E: sophia.heemskerk

T: +31 (0)20 530 4333

Advertisements