Persberichten

Persbericht: Kodak Alaris benoemt nieuwe President | Communique de presse: Kodak Alaris n omme un nouveau Président

Note aux rédacteurs: Voir communiqué en francais ci-dessous

Noot aan de redactie: hoge resolutie foto’s kunt u hier downloaden: https://we.tl/nFp5Hzwfre

Kodak Alaris benoemt nieuwe President om klanten te helpen hun digitale transformatie te versnellen, waardoor ze sneller en slagvaardiger bedrijfsgroei kunnen realiseren

De doorgewinterde IT executive Rick Costanzo brengt een fantastische staat van dienst en een frisse kijk op de divisie Information Management met zich mee

Bunschoten-Spakenburg, 9 mei 2016 — Kodak Alaris heeft Rick Costanzo benoemd tot President en Algemeen Directeur van de divisie Information Management (IM) van het bedrijf. Costanzo kwam eerder dit jaar binnen het bedrijf om leiding te geven aan de multinational, die in 27 landen hardware, software en diensten levert. Bedrijven en instanties worden geholpen hun bedrijfsprocessen beter te automatiseren en sneller op digitaal over te stappen zodat ze snel een optimaal resultaat kunnen realiseren.

Costanzo is begonnen bij Kodak Alaris na een succesvol dienstverband bij SAP, waar hij dienstdeed als uitvoerend vicepresident voor de Telecommunications Industry en Enterprise Mobility Solutions. In zijn rol heeft hij SAP naar een internationaal toonaangevende positie in Telecommunications geleid en Enterprise Mobility Solutions van SAP getransformeerd tot snelgroeiende services op basis van de Cloud. Voordat Costanzo bij SAP aan de slag ging, was hij executive vicepresident van Global Sales en Regional Marketing voor BlackBerry, waar hij verantwoordelijk was voor het commerciële beleid en de financiële resultaten van de wereldwijde organisatie. Costanzo was de eerste medewerker van BlackBerry in Europa die de commerciële bedrijfsvoering heeft opgezet en vijf jaar heeft geleid. Hierna heeft hij vergelijkbare werkzaamheden verricht in Latijns-Amerika. In beide markten heeft hij hoge omzetten en winstmarges behaald, hierna heeft hij zijn werkzaamheden wereldwijd uitgebreid.

“Naarmate we op zoek blijven gaan naar nieuwe groeimarkten om ons bedrijf verder te laten groeien, zijn de ervaringen van Rick als internationaal leider en zijn katalyserende inzet voor verandering van cruciaal belang,” aldus Jeff Goodman, CEO van Kodak Alaris. “Rick weet organisaties op deskundige wijze naar nieuwe en onbekende terreinen te leiden om tot grote resultaten te komen. Hij heeft nu al een belangrijk verschil voor ons bedrijf gemaakt. Ik weet zeker dat hij de grenzen van het bestaande zal blijven opzoeken en fantastische resultaten zal boeken om, in zijn nieuwe rol, het verschil te maken in de toekomst van onze divisie Information Management.”

Costanzo heeft zijn eerste maanden bij Kodak Alaris besteed aan de kennismaking met klanten, partners en medewerkers over de hele wereld, om te luisteren naar hun visies over het bedrijf en in reactie daarop zijn visie te geven. “We werken toe naar een organisatie waarin de klant meer centraal staat,” aldus Costanzo. “Onze distributiepartners staan in de frontlinie. Hun inspanningen zijn rechtstreeks van invloed op ons vermogen om kwaliteit aan eindklanten te leveren. Daarom komen we snel met nieuwe trainings- en marketingprogramma’s om hen, als verlengstuk van Kodak Alaris, te helpen doeltreffender te functioneren om gezamenlijke groei te realiseren. Omdat tijd ieders vijand is, is het vanaf dag één van cruciaal belang om het juiste tempo er in te houden.” Kodak Alaris stevent af op een snelle start in 2016, met onder andere een aantal grote, nieuwe klanten in de bankensector, de verzekeringsbranche, de overheid, de gezondheidszorg en de sector voor het uitbesteden van bedrijfsprocessen.

Kodak Alaris heeft wereldwijd een toonaangevende positie in scanners met een grote productiecapaciteit. In 2014 en 2015 heeft Buyers Lab, LLC (BLI) Kodak Capture Pro Software beloond met de Summer Pick Award voor diens uitstekende productiescanoplossing. Het gebruiksgemak, de vele functies, de productiviteit, de integratiemogelijkheden en de algehele kwaliteit waren enkele criteria op basis waarvan de winnaar gekozen werd. Dit jaar heeft BLIKodak Alaris beloond met de 2016 Scanner Line of the Year Award voor toonaangevende prestaties van de gehele portefeuille van documentenscanners. Kodak Alaris won tevens meerdere 2016 Winter Pick Awards — één in elk van de drie belangrijkste scannercategorieën: netwerk, afdeling en productie. Kodak Alaris heeft als fabrikant van scanners de meeste “Pick”-awards gewonnen voor scanners die door BLI getest zijn.

“Ook bij blijvende vernieuwing blijft hardware belangrijk,” aldus Costanzo. “We hebben ons al decennialang bewezen en de industrie vertrouwt op ons. We blijven daarom ook veel investeren in software en dienstverlening. Met ons volledige portfolio – van documentscanners tot enterprisesoftware, services en oplossingen – hebben bedrijven de sleutel in handen om informatie met grotere efficiency te verwerken en beter te kunnen inspelen op de veranderende behoeften van klanten, vandaag en in de toekomst.”

Over de Information Management Division van Kodak Alaris

Kodak Alaris is een nieuw bedrijf met als motto: “we kunnen altijd een betere manier vinden”. Onze afdeling Information Management helpt organisaties bij het vastleggen van content dat afkomstig is van digitale en papieren bronnen, bij het bieden van inzichten en het leveren van de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste tijdstip voor betere bedrijfsresultaten. Ons portfolio omvat bekroonde documentscanners, een wereldwijd service- en supportteam, en software en oplossingen die informatie vastleggen en op intelligente wijze beheren. Voor kleine kantoren en grootschalige organisaties bieden wij nieuwe manieren om processen te automatiseren, klantinteracties te verbeteren en slimmere bedrijfsbeslissingen te nemen.

Voor meer informatie: Voor meer informatie: www.kodakalaris.com/b2b en www.knowledgeshare.kodakalaris.com/. Volg ons op Twitter via twitter.com/kodakdi en twitter.com/KodakDI_EAMER.

Het handelsmerk Kodak en de huisstijl worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

Contactpersoon voor de media:

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E: sophia.heemskerk

T: 020 530 4333

Kodak Alaris nomme un nouveau Président afin de favoriser la transformation numérique et la croissance des clients

Grâce à sa très grande expérience en tant que Manager international dans le secteur des nouvelles technologies, Rick Costanzo met en lumière la division « Information Management ».

Bunschoten-Spakenburg, le 9 mai — Kodak Alaris nomme Rick Costanzo Président et Directeur Général de la division « Information Management » (IM) de l’entreprise. Rick Costanzo a rejoint l’entreprise en début d’année 2016 afin de diriger l’activité internationale qui propose des solutions matérielles, logicielles et de services dans 27 pays à travers le monde. La division Information Management de Kodak Alaris accompagne les clients dans les processus d’automatisation de leurs entreprises et accélère la transformation numérique qui leur permettra d’exploiter pleinement leur potentiel.

Avant de rejoindre Kodak Alaris, M. Costanzo était Vice-Président Exécutif des « Solutions de mobilité des entreprises et de l’industrie des télécommunications » chez SAP. À ce poste, Rick Costanzo a conduit SAP à une position de premier plan dans le monde des Télécommunications. Il a également transformé la division « Mobilité d’Entreprise » en une plateforme de services Cloud à forte croissance. Avant de prendre ses fonctions chez SAP, M. Costanzo était Vice-Président Exécutif du département « Global Sales et Regional Marketing » chez Blackberry, où il était responsable de la supervision de la stratégie go-to-market et des performances financières de l’entreprise dans son ensemble. M. Costanzo a été le premier employé de Blackberry en Europe, où il a pu mettre en place et entreprendre des opérations commerciales pendant 5 ans avant d’assumer des responsabilités similaires en Amérique Latine. Il a ainsi réalisé une croissance à trois chiffres des revenus et des marges dans ces deux marchés avant d’accéder à des responsabilités mondiales.

« Alors que nous continuons d’identifier de nouvelles opportunités pour étendre nos activités, l’expérience mondiale de Rick Costanzo en tant que dirigeant et catalyseur du changement est essentielle », a déclaré Ralf Gerbershagen, PDG de Kodak Alaris. « Rick Costanzo est capable d’emmener les entreprises dans des territoires nouveaux et inexplorés et de leur offrir des retours sur investissements importants. Il a déjà un impact significatif sur nos activités et je suis certain qu’il continuera à remettre en question le statu quo et à apporter d’excellents résultats à mesure qu’il engage nos activités de la division « Information Management » vers l’avenir. »

M. Costanzo a passé ses premiers mois chez Kodak Alaris à rencontrer les clients, partenaires et employés du monde entier, écoutant leurs idées à propos de l’entreprise et partageant son point de vue. « Nous sommes en train de créer un modèle d’organisation beaucoup plus centré sur le client » a expliqué M. Costanzo. « Nos partenaires de distribution sont en première ligne. Leurs efforts ont un impact direct sur nos capacités à proposer de la valeur aux consommateurs finaux. Nous créons ainsi de nouveaux programmes de formation et de marketing afin de leur permettre de travailler plus efficacement, comme une extension de Kodak Alaris, et de s’imposer sur le marché. Le temps est un luxe qui fait défaut à tout le monde, aussi, définir le bon rythme dès le premier jour s’est avéré essentiel. » Kodak Alaris démarre fort l’année 2016 avec un nombre significatif de nouveaux clients dans les secteurs des banques, assurances, secteurs publics, santé, et des prestations de services.

Kodak Alaris est à la pointe du marché mondial des scanners de production à haut volume. En 2014 et 2015, l’institut Buyers Lab, LLC (BLI) a décerné au logiciel KODAK Capture Pro le « Summer Pick Award » pour la Meilleure Production de Solution de Numérisation. La simplicité d’utilisation, les fonctionnalités proposées, la productivité, les capacités d’intégration et la valeur générale faisaient partie des critères utilisés pour sélectionner le vainqueur. Cette année, l’institut BLIa décerné à Kodak Alaris la récompense « Gamme de scanner de l’année 2016 » pour les performances supérieures qui caractérisent nos gammes de scanners de document. Kodak Alaris a également remporté de multiples prix « Winter Pick 2016 », un dans chacune des trois catégories clés : réseau, département et production. Kodak Alaris détient plus de prix « Pick » que n’importe quel autre fabricant de scanners testé par BLI.

« Tandis que nous continuons d’innover, le hardware demeure un facteur important, » a déclaré M. Costanzo. « Nous prouvons notre valeur depuis plusieurs décennies maintenant et l’industrie nous fait confiance. Et nous continuons d’investir énormément dans les logiciels et services. Notre offre complète, depuis les scanners de documents aux solutions, services et logiciels d’entreprises, permet à ces dernières de libérer la valeur de l’information afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients, aujourd’hui et dans l’avenir. »

À propos de la division Information Management de Kodak Alaris

Kodak Alaris est une entreprise convaincue que « l’amélioration est toujours possible ». Notre division Information Management aide les organisations à capturer les informations à partir de document papier et numériques, à en extraire les éléments pertinents, et à fournir les bonnes informations au bon endroit et au bon moment pour de meilleurs résultats commerciaux. Nos offres se composent de scanners de documents primés, d’une équipe d’assistance technique et de maintenance mondiale, ainsi que de logiciels et de solutions qui capturent et gèrent intelligemment les informations. Que ce soit pour les petites ou grandes entreprises, nous fournissons de nouveaux moyens d’automatiser les processus, d’améliorer les interactions avec la clientèle et de prendre des décisions professionnelles plus avisées.

Pour en savoir plus, consultez le site www.kodakalaris.fr/b2b ou www.knowledgeshare.kodakalaris.com et suivez-nous sur Twitter à l’adresse twitter.com/kodakdi_fr.

© 2016 Kodak Alaris Inc.

La marque commerciale et l’identité visuelle de Kodak sont utilisées sous licence acquise auprès d’Eastman Kodak Company.

Contact presse

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E: sophia.heemskerk

T: 020 530 4333

Advertisements