Persberichten

Persbericht: Verwerk transacties mobiel met draadloze netwerkscanners van Kodak Alaris | Communique de presse: Optez pour la mobilité avec les nouveaux scanners Kodak Alaris Wi-Fi/Réseau

Note aux rédacteurs: Voir communiqué en francais ci-dessous

Noot aan de redactie: hoge resolutie foto’s kunt u hier downloaden: – https://we.tl/hYmebbNfGq

Verwerk transacties mobiel met draadloze netwerkscanners van Kodak Alaris

Bunschoten-Spakenburg, 1 juni 2016 – Recent onderzoek over de snelle acceptatie van het "Bring Your Own Device" (BYOD) beleid[1] toont aan dat bijna 75 procent van de bedrijven BYOD inzet voor medewerkers om hun e-mail te checken en om te werken buiten de traditionele werktijden. Er bestaat weinig twijfel over dat enterprise mobility voor een verhoogde productiviteit zorgt naarmate medewerkers gewend raken aan de toegang tot real-time data. Organisaties integreren steeds vaker smartphones en vergelijkbare apparatuur in hun bedrijfsprocessen. Een grote toename van connected apparatuur houdt in dat bedrijven hun infrastructuur voor draadloze communicatie moeten uitbreiden, interne systemen toegankelijk moeten maken voor mobiele apparatuur en oplossingen moeten inzetten die de vraag naar mobiliteit kunnen beantwoorden. De nieuwste desktopscanners van Kodak Alaris – de Kodak ScanMate i1150WN en de Kodak i1190WN – beschikken over draadloze en netwerkinfrastructuren en kunnen via smartphones BYOD en mobiliteit op de werkplek ondersteunen.

De Kodak ScanMate i1150WN en de Kodak i1190WN

De i1150WN- en i1190WN-scanners maken kabels en bedrading overbodig. De scanners zijn ideaal voor bedrijven waar medewerkers snel en eenvoudig apparatuur, die documenten kunnen vastleggen, moeten delen. Medewerkers hebben toegang tot een bedieningspaneel waarin op maat gemaakte instructies en pictogrammen met kleurcoderingen kunnen worden opgeslagen. Het scannen verloopt op deze manier snel en eenvoudig en tegelijkertijd wordt bruikbare informatie verstrekt om fouten te voorkomen en op te lossen.

Bovendien beschikken de scanners over moeiteloze aansluitmogelijkheden binnen een kantoornetwerk of via Wi-Fi voor diverse kantooromgevingen, zoals banken, overheidsinstanties en ziekenhuizen. Met de standaard stuurprogramma’s (TWAIN, ISIS) kunnen gebruikers hun bestaande en traditionele bedrijfstoepassingen integreren. Dit om extra stappen in het proces van vastlegging en complexe software-installaties te elimineren, wat voor lagere IT-kosten zorgt. IT-beheerders hebben bovendien de mogelijkheid om beveiligingsniveaus in te stellen en indien nodig de draadloze toegang tot de scanners uit te schakelen, wat tot een efficiënter apparaat beheer leidt.

“De meeste draadloze scanners zijn prima voor individueel gebruik, maar niet om in groepsverband te delen of in te zetten voor bedrijfstoepassingen,” aldus Susheel John, Worldwide Category Director, Distributed Capture, Kodak Alaris Information Management. “Onze draadloze netwerkscanners bieden de flexibiliteit en veelzijdigheid die mensen nodig hebben om complexe processen voor documentverwerking het hoofd te bieden. Ze bieden tevens integratiemogelijkheden die organisaties toestaan om in nieuwe software en applicaties te investeren. Om aan de veranderende behoeften binnen hun bedrijf te kunnen blijven voldoen, maar ook aan de behoeften van de traditionele applicaties van vandaag.”

Met de ScanMate+ Mobile App kunnen eindgebruikers vanaf de i1150WN- of i1190WN-scanner snel en gemakkelijk documenten scannen naar een tablet of mobiele telefoon. Met de app kunnen bestanden ook worden gedeeld via e-mail en worden geüpload naar applicaties in de cloud, zoals SharePoint, Box of Evernote. Organisaties die bestanden en documenten liever scannen met behulp van hun eigen mobiele app, kunnen de scanners van Kodak Alaris integreren met behulp van de API (Application Programming Interface).

Distributed Capture in de cloud

Cloud-technieken helpen grote en minder grote bedrijven om de kosten voor de implementatie en het beheer van IT te verlagen. “Nu steeds meer bedrijven hun applicaties overzetten op cloud gebaseerde systemen, kunnen applicaties op basis van internet en de cloud verwerkt worden op pc’s met minder verwerkingscapaciteit. Hierdoor hoeven bedrijven minder te investeren in dure computers,” aldus John. De i1150WN- en i1190WN-scanners hebben ingebouwde mogelijkheden voor beeldverwerking waardoor de verwerkingscapaciteiten van de processoren naar beneden bijgesteld kan worden. Dit maakt ze ideaal om te gebruiken met applicaties voor documentvastlegging op basis van internet of de cloud, zoals de Kodak Info Input Portfolio. Info Input maakt het vastleggen sneller, slimmer, veiliger en productiever. Beheerders die software integreren, kunnen dat voor de scanners doen met behulp van de web API.

Eerder dit jaar heeft Buyers Lab, LLC (BLI)Kodak Alaris beloond met de prijs voor 2016 Scanner Line of the Year voor toonaangevende prestaties van de gehele portefeuille van documentenscanners. Kodak Alaris won tevens meerdere BLI Winter Pick Awards—één in elk van de drie belangrijkste scannercategorieën: netwerk, afdeling en productie. Kodak Alaris heeft als fabrikant van scanners de meeste Pick-awards gewonnen voor scanners die door BLI getest zijn. Ga voor meer informatie over de criteria voor deze prijzen naar http://www.kodakalaris.com.

De scanners van het type i1150WN en i1190WN zijn nu overal verkrijgbaar. De ScanMate+ Mobile app kan gratis gedownload worden via Apple iTunes Store en Google Play.

Over de Information Management Division van Kodak Alaris

Kodak Alaris is een bedrijf met als motto ’we kunnen altijd een betere manier vinden’. Onze Information Management afdeling helpt organisaties bij het vastleggen van content dat afkomstig is van digitale bronnen, bij het bieden van inzichten en het leveren van de juiste informatie op de juiste plaats en het juiste tijdstip voor betere bedrijfsresultaten. Onze portfolio omvat bekroonde documentscanners, een wereldwijd service- en supportteam en software die informatie vastleggen en op intelligente wijze beheren. Voor kleine kantoren en grootschalige organisaties bieden wij nieuwe manieren om processen te automatiseren, klantinteracties te verbeteren en slimmere bedrijfsbeslissingen te nemen.

Ga voor meer informatie naar www.kodakalaris.com/go/IMnews en www.knowledgeshare.kodakalaris.com en volg ons op Twitter.com/AlarisIM

© 2016 Kodak Alaris Inc.

Het handelsmerk Kodak en de huisstijl worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

Contactpersoon voor de media:

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E: sophia.heemskerk@text100.nl

T: 020 530 4333

Optez pour la mobilité avec les nouveaux scanners Kodak Alaris Wi-Fi/Réseau

Maisons-Alfort, le 1er juin 2016 – Une récente étude sur l’adoption de la politique BYOD (Bring Your Own Device), consistant à apporter ses équipements personnels de communication dans un contexte professionnel,[2] démontre que près de 75 % des entreprises mettent en place cette politique afin de permettre à leurs employés de lire leurs e-mails et de travailler en dehors des heures de bureau traditionnelles. Il y a peu de doute quant au fait que la mobilité dans les entreprises continuera d’être un facteur majeur de l’augmentation de la productivité, alors que les employés s’habituent de plus en plus à accéder en temps réel aux données dont ils ont besoin, et que les entreprises n’ont de cesse d’incorporer les smartphones et autres appareils connectés à leurs processus de travail. Une augmentation notable du nombre d’appareils connectés implique que les entreprises augmentent également les capacités de leurs infrastructures sans-fil, rendant des systèmes internes accessibles à des appareils mobiles et en déployant des solutions répondant aux besoins en mobilité. Les nouveaux scanners bureautiques Kodak Alaris, les Kodak ScanMate i1150WN et i1190WN, intègrent une connexion sans-fil et réseau et des applications prenant en charge les équipements personnels de communication afin de disposer d’une plus grande mobilité dans le choix de son espace de travail.

Grâce aux scanners i1150WN et i1190WN, les entreprises peuvent s’affranchir de l’encombrement des fils et des câbles. Ces scanners sont parfaits pour les environnements de bureau où les employés doivent rapidement et simplement partager des appareils de capture de documents. Les utilisateurs bénéficient d’un panneau de commandes disposant d’actions personnalisées et d’icônes suivant un code couleur préétabli afin de rendre la numérisation aisée et rapide, tout en offrant des informations utiles pour éviter et résoudre les problèmes.

De plus, ces scanners se connectent facilement au réseau, ou au Wi-Fi, quel que soit l’environnement bureautique tels que les guichets de banques, d’agences gouvernementales ou d’hôpitaux. Ces scanners sont équipés des pilotes standards (TWAIN, ISIS) permettant aux utilisateurs de les intégrer à leurs applications professionnelles existantes, d’éviter des étapes supplémentaires dans les processus de capture et des installations de logiciel compliquées, tout ceci afin de réduire les coûts liés à ces technologies. Les administrateurs système ont également la possibilité de définir des niveaux de sécurité et de désactiver le sans-fil ou les fonctionnalités mobiles si besoin, leur permettant de gérer les appareils plus efficacement.

« La majorité des scanners sans-fil est suffisante pour les utilisateurs individuels mais ils ne sont pas conçus pour être partagés par un groupe de travail ou interagir avec des applications professionnelles, » a déclaré Susheel John, directeur global, capture distribuée, gestion des informations Kodak Alaris. « Nos scanners sans-fil/réseau offrent la polyvalence et la flexibilité dont les utilisateurs ont besoin pour traiter des processus documentaires complexes. Ils possèdent également des capacités d’intégration qui permettent aux entreprises d’investir dans de nouveaux logiciels et applications pour répondre à leurs besoins en constante évolution, tout en restant compatibles avec les applications déjà existantes. »

L’application mobile ScanMate+ permet aux utilisateurs de numériser aisément et rapidement depuis un scanner i1150WN ou i1190WN vers une tablette ou un téléphone portable. L’application facilite également le partage de fichier par mail ou vers des applications Cloud, comme SharePoint, Box ou Evernote. Les entreprises qui préfèrent numériser des fichiers et documents en utilisant leurs propres applications mobiles peuvent les intégrer aux scanners Kodak Alaris via notre interface de programmation (API) Web.

Capture distribuée dans le Cloud

Les technologies de Cloud réduisent les coûts de déploiement et d’implémentation informatiques de toutes les entreprises, grandes et petites. « Avec de plus en plus d’entreprises migrant leurs applications vers des systèmes basés sur le Cloud, ces applications Web et Cloud peuvent fonctionner sur des ordinateurs possédant moins de puissance de traitement, éliminant de fait la nécessité pour les entreprises d’investir dans des ordinateurs plus chers, » s’est exprimé M. Susheel. Les scanners i1150WN et i1190WN ont des capacités de traitement d’image intégrées, ce qui signifie qu’ils peuvent fonctionner avec des PC moins puissants, les rendant idéaux pour les applications de capture Web ou Cloud comme notre solution de capture Kodak Info Input. Info Input rend la capture plus rapide, plus intelligente, plus sûre et plus productive. Les intégrateurs logiciels peuvent l’intégrer directement aux scanners par le biais de l’API Web.

Récemment, l’institut Buyers Laboratory LLC (BLI) a décerné à Kodak Alaris la récompense « Gamme de scanner de l’année 2016 » pour les performances supérieures qui caractérisent nos gammes de scanners de document. Kodak Alaris a également remporté de multiples prix « Winter Pick », décernés par BLI, un dans chacune des trois catégories clés : réseau, département et production. Kodak Alaris détient plus de prix « Pick » que n’importe quel autre fabricant de scanners testé par BLI. Pour en apprendre davantage au sujet de ces critères de récompense, rendez-vous à cette adresse.

Les scanners i1150WN et i1190WN sont disponibles dès à présent dans toutes les régions. L’application mobile ScanMate+ est disponible en téléchargement gratuit sur Apple iTunes Store et Google Play.

À propos de la division Information Management de Kodak Alaris

Kodak Alaris est une entreprise convaincue que « l’amélioration est toujours possible ». Notre division Information Management aide les organisations à capturer les informations à partir de documents papier et numériques, à en extraire les éléments pertinents, et à fournir les bonnes informations au bon endroit et au bon moment pour de meilleurs résultats commerciaux. Nos offres se composent de scanners de documents primés, d’une équipe d’assistance technique et de maintenance mondiale, ainsi que de logiciels et de solutions qui capturent et gèrent intelligemment les informations. Que ce soit pour les petites ou grandes entreprises, nous fournissons de nouveaux moyens d’automatiser les processus, d’améliorer les interactions avec les clients et de prendre des décisions professionnelles plus avisées.

Pour en savoir plus, consultez les sites www.kodakalaris.fr/b2b et knowledgeshare.kodakalaris.com/, et suivez-nous sur Twitter à l’adresse twitter.com/kodakdi_fr.

© 2016 Kodak Alaris Inc.

La marque commerciale et l’identité visuelle de Kodak sont utilisées sous licence acquise auprès d’Eastman Kodak Company.

Contact presse

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E: sophia.heemskerk@text100.nl

T: 020 530 4333

Advertisements