Persberichten

Persbericht: Een derde van de Belgen voelt zich onveilig thuis | Communiqu de presse: Un tiers des Belges ne se sentent pas en scurit chez eux

Note aux rdacteurs : Vous pouvez trouver la communiqu en franais l’annexe

Een derde van de Belgen voelt zich onveilig thuis

Amsterdam, 31 augustus 2016 Een derde van de Belgische consumenten (39%) geeft aan zich soms tot regelmatig thuis onveilig te voelen door de mogelijkheid op een woninginbraak. Dit is de belangrijkste uitkomst uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Canary, ontwikkelaar van home security apparaten en -oplossingen.

Interessante uitkomsten die naar voren komen in het onderzoek zijn onder andere:

Een opvallend gegeven is dat meer dan de helft (75%) van de Belgische consumenten aangeeft geen beveiligingssysteem te hebben.

47 procent van de ondervraagden geeft als reden geen toegevoegde waarde in een dergelijk systeem te zien, terwijl maar liefst 58 procent aangeeft iemand te kennen waarbij is ingebroken.

De kosten voor het aanschaffen van een beveiligingssysteem blijft ook nog altijd n van de belangrijkste redenen dat Belgen geen beveiligingssysteem aanschaffen. Bijna de helft van alle respondenten die deelnamen aan het onderzoek geven aan geen beveiligingssysteem in huis te hebben omdat ze de aanschaf te duur vinden.

Mocht men toch overstappen op een beveiligingssysteem dan is een veilig en gerust gevoel met meer dan 66 procent voor vrouwen en meer dan 48 procent voor de mannen de meest belangrijke reden.

De meest belangrijkste functies van een veiligheidssysteem voor hen zouden zijn: een alarm, het terugkijken van video en het automatisch in- en uitschakelen van het systeem. Mannen zijn nog meer dan vrouwen genteresseerd in het opslaan van video (29%) en de live geluid (18%) functie. Vrouwen hechten meer waarde aan de mogelijkheid tot doen van een lokale noodoproep (12%) en de live video functie (25%).

Onlangs heeft Canary, een Amerikaanse ontwikkelaar van home security systemen, een betaalbaar home security apparaat en een totaaloplossing die consumenten beschermt en verbindt gelanceerd. Het beveiligingssysteem, Canary, is uitgerust met HD-video, nachtzicht en HomeHealth TechnologyTM, waarmee je de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit in de omgeving kunt meten. Met de Canary-app is het mogelijk het apparaat automatisch aan en uit te zetten of de camera en de microfoon uit te schakelen via de privacy modus. Bij noodgevallen kun je een alarm van 90 decibel laten afgaan en met n druk op de knop contact opnemen met de autoriteiten. Dankzij de tijdlijn kun je videogeschiedenis bekijken of eenvoudig content delen.

John Carter, hoofd communicatie bij Canary: We hebben met Canary hard gewerkt om een betaalbaar, elegant en effectief systeem te ontwikkelen die door de verschillende beschikbare functies helpt een veilig thuis te creren. Na het vastleggen van duizenden inbraken over de hele wereld, zijn klanten onder de indruk van de eenvoud van de app en staan politieagenten versteld van de kwaliteit van de video. We zijn toegewijd aan het leveren van een superieure oplossing die elke dag steeds beter.

Canary is van 2 tot en met 7 september aanwezig op de IFA bij hall 6.2 booth 123.

Download beeldmateriaal via: https://we.tl/U6md297rGM

Noot aan de redactie:

Het onderzoek is in opdracht van Canary uitgevoerd door Motivaction onder 532 respondenten in juli 2016.

Over Canary

Canary is een bedrijf uit New York City dat de toekomst van beveiliging vormgeeft. Canary combineert innovatieve hardware, elegante software en diensten met een echte meerwaarde om te kunnen inspelen op wereldwijde behoeften. Het eerste product van Canary is een totaaloplossing voor beveiliging, verwerkt in n apparaat. Een moderne aanpak van beveiliging waarmee mensen en plekken beschermt worden die er voor jou het meest toe doen. Kijk voor meer informatie op canary.is.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E: sophia.heemskerk

T: 020 530 4333

Un tiers des Belges ne se sentent pas en scurit chez eux

Amsterdam, le 31 aot 2016 – Plus d’un tiers des consommateurs belges (39 %) dclarent ne pas se sentir en scurit parfois, voire rgulirement, chez eux par peur d’un ventuel cambriolage. Voil le principal constat qui ressort d’une enqute rcente mene par le bureau d’tudes Motivaction pour le compte de Canary, un concepteur d’appareils et de solutions de scurit domicile.

L’enqute dvoile des chiffres intressants, parmi lesquels les donnes suivantes :

Il est surprenant de constater que plus de la moiti (75 %) des consommateurs belges affirment ne pas avoir de systme de scurit.

47 pour cent des personnes interroges avancent comme motif qu’un tel systme n’apporte aucune valeur ajoute, alors que 58 pour cent d’entre elles indiquent connatre quelqu’un qui s’est fait cambrioler.

Les cots d’acquisition d’un systme de scurit constituent toujours la raison principale pour laquelle les Belges n’achtent pas un tel systme. Prs de la moiti des sonds signalent ne pas avoir de systme de scurit domicile parce qu’ils trouvent son acquisition trop chre.

Si les personnes interroges dcidaient quand mme d’acqurir un systme de scurit, le sentiment de scurit et la tranquillit d’esprit seraient les principales raisons pour plus de 66 pour cent des femmes et quelque 48 pour cent des hommes.

leur avis, les fonctions les plus importantes d’un systme de scurit seraient : une alarme, le visionnement des enregistrements vido, ainsi que l’activation et la dsactivation automatiques du systme. Bien plus que les femmes, les hommes sont intresss par les fonctions de sauvegarde des vidos (29 %) et de son en direct (18 %). Les femmes attachent plus d’importance la possibilit d’effectuer un appel d’urgence local (12 %) et de recourir la fonction vido en direct (25 %).

La socit Canary, un concepteur amricain de systmes de scurit domicile vient de lancer un appareil de scurit domicile abordable et une solution globale qui protgent les consommateurs. Le systme de scurit Canary est quip d’une camra vido HD, d’un dispositif de vision nocturne et de la Technologie Maison SaineTM permettant de mesurer la temprature, l’humidit de l’air et la qualit de l’air de l’environnement domestique. Avec l’application Canary, il est possible d’activer et de dsactiver l’appareil automatiquement ou d’teindre la camra et le microphone via le mode Priv. En cas d’urgence, vous pouvez dclencher une sirne d’alarme de 90 dcibels et contacter les autorits d’une simple pression sur le bouton. Grce au calendrier, vous pouvez consulter l’historique vido ou partager tout simplement du contenu.

John Carter, le responsable de la communication chez Canary, dclare : Au sein de Canary, nous avons travaill d’arrache-pied pour dvelopper un systme abordable, lgant et efficace permettant de concevoir un domicile sr grce aux diffrentes fonctions disponibles. Aprs l’enregistrement de milliers de cambriolages aux quatre coins du monde, les clients sont impressionns par la convivialit de l’application et les agents de police restent pantois de la qualit des vidos. Notre personnel ddi met tout en uvre pour livrer une solution suprieure qui s’amliore de jour en jour.

Du 2 au 7 septembre inclus, Canary sera prsent au salon IFA, hall 6.2, stand 123.

Tlchargez des illustrations via le lien suivant : https://we.tl/U6md297rGM

Note pour la rdaction :

L’enqute a t effectue en juillet 2016 la demande de Canary par Motivaction auprs d’un panel de 532 personnes interroges.

La socit Canary

La socit Canary est une entreprise new-yorkaise qui se proccupe de l’avenir de la scurit. La socit Canary associe du matriel innovant, des logiciels lgants et des services apportant une relle plus-value pour rpondre aux besoins des clients l’chelle mondiale. Le premier produit lanc par Canary est une solution globale de scurit intgre en un seul appareil. Il s’agit d’une approche moderne de la scurit permettant de protger les personnes et les lieux qui vous importent le plus. Consultez le site Web canary.is pour de plus amples informations.

Pour des informations dtailles sur l’enqute, veuillez contacter :

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

E-mail : sophia.heemskerk

Tl. : +31 (0)20 530 4333

Advertisements